Peribahasa menengah 4

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Daripada tiap-tiap cerita atau perkara janganlah hiraukan yang salah atau yang buruk, ambil sahaja yang baik atau yang betul.
  Ambil patinya, buangkan hampasnya
 2. Seseorang itu hendaklah selalu merendah diri dalam tutur kata dan perbualan supaya tidak dibenci orang lain dan selamat dalam hidup.
  Baik membawa resmi ayam betina
 3. Dalam melakukan sesuatu pekerjaan hendaklah sentiasa berhati-hati
  Berjalan pelihara kaki, bercakap peliharakan lidah
 4. Makin besar darjat atau perniagaan seseorangmakin besar pula bencana atau kerugian yang dapat menimpanya
  Besar kapal, besarlah gelombang
 5. Bermuafakat dalam sesuatu perkara agar senang atau susah sama-sama dirasai
  Bukit sama didaki, lurah sama dituruni
 6. Melalui perbincangan atau perundingan dapatlah dicapai kata sepakat untuk melakukan sesuatu tindakan atau usaha.
  Bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh muafakat
 7. Tidak sama kasih kepada anak sendiri dengan kasih kepada anak orang.
  Daun dapat dilayangkan, getah jatuh ke perdu juga
 8. Jika tidak mendapat hasil atau rezeki yang banyak, yang sedikit pun memadai.
  Dalam menyelam, cetek bertimba
 9. Tabiat orang yang tamak, mahu menerima pemberian orang sahaja, tetapi memberi dia sekalikali tidak mahu.
  Di padang orang berlari, di padang sendiri berjingkit
 10. Sesuatu adat yang sudah berakar umbi dapat diubah jika ada persetujuan orang ramai.
  Hilang adat tegal muafakat
 11. Orang yang cepat menangkap maksud cakap orang lain, sebelum habis diperkatakan sudah dapat dijawabnya
  Ikan terkilat jala pun tiba
 12. Tidak akan tercapai cita-cita tanpa usaha yang gigih.
  Jika tidak dipecah ruyung, di mana boleh mendapat sagunya
 13. Seseorang itu wajib menepati sesuatu yang telah dijanjikan.
  Jika kerbau dipegang talinya, jika manusia dipegang mulutnya
 14.  Kerugian yang dialami oleh orang-orang atasan tidak memberi sebarang faedah kepada orang kebanyakan. Dalam keadaan kekacauan ada orang yang mendapat faedah
  Jong pecah yu kenyang
 15. Melakukan sesuatu dengan tidak cukup persediaan bagi menghadapi segala kemungkinan sptberniaga dengan modal yang alang kepalang.
  Kail sebentuk umpan seekor, sehari putus sehari hanyut
 16. Sesuatu perkara itu perlu disiasat dahulu dengan teliti dan tidak boleh setakat mendengar cakapcakap orang sahaja.
  . Kalau gajah hendaklah dipandang gadingnya, kalau harimau hendaklah dipandang belangnya
 17. Tentu ada sebabnya sesuatu hal berlaku walaupun sebabnya itu tersembunyi.
  Kalau tidak ada berada, tak akan tempua bersarang rendah
 18. Sekeras-keras hati seseorang itu bila dipujuk dan dinasihati akan lembut juga.
  Keras-keras kerak nasi, kena air lembut juga
 19. Dalam tutur kata dan tingkah laku seseorang ada tersimpul beberapa kehendak hati.
  Kilat di dalam kilau, kabus di dalam hujan
 20. Manusia tidak sunyi daripada melakukan kesalahan atau kesilapan.
  Laut mana yang tidak berombak, bumi mana yang tidak ditimpa hujan
 21.  Seseorang yang berbudi baik itu sekalipun dalam keadaan melarat tetap berbudi dan berhati mulia. Meskipun kebenaran itu belum terang, lambat laun akan menjadi kenyataan juga.
  Meski tertimbun dalam tanah, namun teras timbul jua
 22. Seseorang yang mengetahui perbuatan jahat orang lain terhadap dirinya tetapi tidak menghiraukannya.
  Muka berpandangan, budi kedapatan kasih bagai selama jua
 23. Tiap-tiap yang bernyawa akan mati juga sudahnya, baik tua, muda ataupun anak-anak kecil.
  Pelepah bawah luruh, pelepah atas jangan gelak
 24. Orang tua yang banyak pengalaman tidak wajar disia-siakan walaupun buah fikirannya tidak mdapat digunakan lagi
  Quran buruk
 25. Penyakit yang dihidapi itu boleh merosakkan keelokan rupa kita, begitu juga kelakuan yang keji itu boleh merosakkan nama baik bangsa kita.
  Rosak badan kerana penyakit, rosak bangsa kerana laku
Author
ID
115465
Card Set
Peribahasa menengah 4
Description
peribahasa
Updated
Show Answers