Engelska glosor

The flashcards below were created by user technosound on FreezingBlue Flashcards.

 1. omfattande
  extensive
 2. problem
  issue
 3. valkrets
  constituency
 4. skuld
  blame
 5. sång
  chant
 6. mammaledighet
  maternity leave
 7. solidaritet
  solidarity
 8. uppskatta
  appreciate
 9. ge sig ut
  set off
 10. utmaning
  challenge
 11. Stå inför
  to face
 12. hinder
  obstacle
 13. gå med långa kliv
  stride
 14. förtjäna
  deserve
 15. välsignad med
  blessed with
 16. tillfälle
  opportunity
 17. Ung man
  youngster
 18. otrolig
  incredible
 19. minnesvärd
  memorable
 20. Utpeka
  pinpoint
 21. i början
  initially
 22. förändring
  modification
 23. grundläggande
  fundamental
 24. att spetsa
  to lace
 25. hockeyklubba
  hockey stick
 26. flagga, fana
  banner
 27. girighet
  greed
 28. angå
  concern
 29. kolossal
  tremendous
 30. högre uppsatta, överhetspersoner
  higher-ups
 31. särskilja
  distinguish
 32. imponerande
  impressive
 33. syn
  eyesight
 34. synskadad
  visually impaired
 35. till slut, slutligen
  ultimately
 36. prestation, resultat
  accomplishment
 37. tillhandahålla
  provide
 38. Fantastisk, häpnadsväckande
  amazing
 39. samla
  to gather
 40. elegans
  grace
 41. samla ihop
  rally
 42. undertryckande, förtryck
  oppression
 43. epok
  era
 44. hylla, ge någon sin hyllning
  pay tribute
 45. fastställa
  determine
 46. villkor
  terms
 47. konstitution
  constitution
 48. uppdelning
  division
 49. återstå
  remain
 50. högsta grad, ytterst
  supremely
 51. ha ont om
  to be short on
 52. självförtroende
  confidence
 53. riktmärke, landmärke
  landmark
 54. rådhus
  town hall
 55. erövra
  conquer
 56. avslöjande
  revelation
 57. nigning
  curtsey
 58. pladder
  chatter
 59. exponera
  to weather
 60. gå ut
  expire
 61. anakronism
  anachronism
 62. pomp, ståt
  pomp
 63. omständighet
  circumstance
 64. framsteg
  progress
 65. skyldighet, förpliktelse
  obligation
 66. strävande, bemödande
  endeavor
 67. skönt att bli av med någon
  be well rid of someone
Author:
technosound
ID:
115481
Card Set:
Engelska glosor
Updated:
2011-11-08 20:15:59
Tags:
news canada australia france
Folders:

Description:
Engelska glosor 67 ord
Show Answers: