UlpanGordonGimmelPLUS-TURN173.txt

The flashcards below were created by user jsvlad on FreezingBlue Flashcards.

 1. 01./120. UlpanGordonGimmelPLUS-TURN
  01./120. UlpanGordonGimmelPLUS-TURN
 2. 02./120. to turn around, to turn aside
  02./120. נִפְנָה  להיפנות.
 3. 03./120. to turn (one's body, part of one's body) ; to direct, to divert ; to refer someone ; to allocate ; to draw (one's attention
  03./120. להפנות הִפְנָה
 4. 04./120. to turn, to face ; to speak to
  04./120. לפנות פָּנָה
 5. 05./120. to clear off, to clean off ; to vacate ; to evacuate (an injured person, demonstrator
  05./120. פִּנָּה 
 6. 06./120. corner ; (journalism) column
  06./120. פִּנָּה 
 7. 07./120. to torture
  07./120. לענות. עִנָּה
 8. 08./120. humility, modesty
  08./120. עֲנָוָה 
 9. 09./120. humble, modest, unpretentious
  09./120. עָנָו 
 10. 10./120. מכונית ספורט יקרה
  10./120. an expensive sports car
 11. 11./120. מכונית הספורט היקרה
  11./120. The expensive sports car
 12. 12./120. מכונית הספורט יקרה
  12./120. The sports car is expensive
 13. 13./120. מכוניות הספורט היקרות
  13./120. The expensive sports cars
 14. 14./120. עוגת שוקולד
  14./120. Chocolate cookie
 15. 15./120. linguistics) turning indefinite into definite, definiteness ; informing, making aware
  15./120. היידוע יִדּוּעַ
 16. 16./120. to acknowledge, to assent ; to admit (to something
  16./120. להודות ל
 17. 17./120. to wait
  17./120. להמתין הִמְתִּין
 18. 18./120. waiting room
  18./120. חֲדַר הַמְתָּנָה
 19. 19./120. to move (an object), to transfer, to toss, to throw, to shake ; (Jewish law) to carry
  19./120. טִלְטֵל לטלטל
 20. 20./120. rate, measure
  20./120. שִׁעוּר 
 21. 21./120. council
  21./120. נֵעוֹר 
 22. 22./120. personnel ; senior staff
  22./120. סֶגֶל 
 23. 23./120. to adapt
  23./120. סִגֵּל 
 24. 24./120. to circumcise
  24./120. מָל 
 25. 25./120. among, amidst ; internally, in himself
  25./120. בְּקֶרֶב 
 26. 26./120. colleague, counterpart ; association member; member of provident fund ; (flowery) friend, comrade
  26./120. עָמִית 
 27. 27./120. to compete ; to contend (with), to cope
  27./120. להתמודד עם. הִתְמוֹדֵד
 28. 28./120. great, powerful, mighty ; (slang) marvelous, wonderful, impressive
  28./120. אַדִּיר 
 29. 29./120. extension, branch
  29./120. שְׁלוּחָה 
 30. 30./120. Invest effort
  30./120. להשקיע מאמצים
 31. 31./120. effort, strain, exertion
  31./120. מַאֲמָץ 
 32. 32./120. rage, to roil ; (literary) to be agitated, to be angry
  32./120. סָעַר 
 33. 33./120. assault
  33./120. סַעַר 
 34. 34./120. to note, to mention, to point out ; to indicate, to demarcate ; to mark, to commemorate ; to differentiate, to distinguish
  34./120. לציין. צִיֵּן
 35. 35./120. improvement
  35./120. לשיפור. שִׁפּוּר
 36. 36./120. outlying areas ; periphery, margin, fringe (of society)
  36./120. פֶּרִיפֶרְיָה
 37. 37./120. to consolidate, to formulate, to unify ; to crystallize, to materialize, to finalize
  37./120. לגבש.
 38. 38./120. gender
  38./120. מִגְדָּר
 39. 39./120. plenum, general assembly
  39./120. מְלִיאָה 
 40. 40./120.  peek ; to glance
  40./120. להציץ. הֵצִיץ
 41. 41./120. pasture (sheep eat at the field pasture)
  41./120. מִרְעֶה 
 42. 42./120. shepherd
  42./120. רוֹעֶה 
 43. 43./120. blocking, obstruction, occlusion ; blockade
  43./120. חֲסִימָה 
 44. 44./120. to catch, to capture ; to trap, to ensnare
  44./120. ללכוד. לָכַד
 45. 45./120. trap, snare
  45./120. מַלְכֹּדֶת 
 46. 46./120. to be caught, to be captured ; to be trapped, to be ensnared
  46./120. להילכד. נִלְכַּד
 47. 47./120. remainder, rest, abundance ; excess, surplus ... geometry) hypotenuse ... rope, cord, string
  47./120. יֶתֶר שֵם ז'
 48. 48./120. remainder, rest, abundance ; excess, surplus ... geometry) hypotenuse ... rope, cord, string
  48./120. יֶתֶר שֵם ז'
 49. 49./120. large, excessive, abundant
  49./120. יָתֵר 
 50. 50./120. to be permitted ; to be loosen, to be untied, to be released ; הותרה - (Jewish law) women released from marriage and free to marry another
  50./120. הֻתַּר 
 51. 51./120. designate ; appointed
  51./120. מיועד. מְיֹעָד
 52. 52./120. to be designated, to be specified ; to be appointed, to be nominated, to be selected
  52./120. יֹעַד 
 53. 53./120. flock, herd, drove
  53./120. עֵדֶר 
 54. 54./120. to astound, to astonish, to dumbfound - shocked
  54./120. הִדְהִים להדהים
 55. 55./120. tourist, wanderer, hiker, traveler
  55./120. מְטַיֵּל 
 56. 56./120. to hike, to walk (for pleasure), to journey ; (slang) to wander around aimlessly
  56./120. טִיֵּל 
 57. 57./120. path, track, course ; lane ; runway ; (astronomy, physics) orbit
  57./120. מַסְלוּל 
 58. 58./120. to be blocked, to be barricaded ; to be jammed (radio signals)
  58./120. נחסם ב... נֶחְסַם
 59. 59./120. to anneal, to temper, to harden (metal, glass)
  59./120. חִסֵּם 
 60. 60./120. to build ; to establish, to found ; to erect, to raise ; to awaken ; to place upright
  60./120. שהקים הֵקִים
 61. 61./120. lonely ; alone, isolated ; desolate ... isolated person, single person ; בודדים - a few, individuals... FEW INDIVIDUALS!!
  61./120. בּוֹדֵד 
 62. 62./120. to win (lottery, prize) ; to achieve, to get
  62./120. זוכה. לזכות את. זָכָה
 63. 63./120. to invade ; to break into
  63./120. לפלוש.פָּלַשׁ
 64. 64./120. guilty
  64./120. אשם.אָשֵׁם
 65. 65./120. innocent ; entitled, eligible ; someone who is entitled, someone eligible
  65./120. זכאי. זַכַּאי
 66. 66./120. to delineate, to delimit, to define
  66./120. תוחמת. תָּחַם
 67. 67./120. now, currently, presently
  67./120. כָּעֵת
 68. 68./120. to pour cold water on (dough, hot pasta) ; (talmudic) to pour cold water on dough while kneading, in order to prevent rising
  68./120. ילטוש לָטַשׁ פ' קל
 69. 69./120. satchel, bag ; pod ; bullet casing
  69./120. תרמיל תַּרְמִיל
 70. 70./120. to leave alone, to desist ; to allow, to let, to facilitate ; (literary) to allow to rest .... to place, to deposit, to set down ; to assume, to make an assumption ; (literary) to leave, to be survived by (refers to the immediate family of a deceased
  70./120. להניח הֵנִיחַ
 71. 71./120. to imagine, to suppose ; to assume
  71./120. לשער שִׁעֵר
 72. 72./120. the student that studies in the ulpan succeeds at work (PRESENT)
  72./120. התלמיד הלמד באולפן מצליח בעבודה
 73. 73./120. the student that studied in the ulpan succeeded at work (PAST)
  73./120. התלמיד שלמד באולפן הצליח בעבודה
 74. 74./120. the student that will study in the ulpan will succeed at work (PRESENT)
  74./120. התלמיד שילמד באולפן יצליח בעבודה???
 75. 75./120. Preparation
  75./120. אופן ההכנה
 76. 76./120. how, in what manner
  76./120. כיצד כֵּיצַד
 77. 77./120. to get undressed ; to spread, to extend ; to expand ; to be disseminated
  77./120. להתפשט הִתְפַּשֵּׁט
 78. 78./120. concept, idea
  78./120. מושג מֻשָּׂג
 79. 79./120. to be achieved
  79./120. הֻשַּׂג 
 80. 80./120. conceivable, comprehensible, understandable
  80./120. מֻשָּׂג 
 81. 81./120. common, customary ; routine
  81./120. שגור שָׁגוּר
 82. 82./120. launching ; sending, transmitting ; dispatching
  82./120. שִׁגּוּר 
 83. 83./120. cub, whelp, pup (male
  83./120. גּוּר 
 84. 84./120. tailor
  84./120. חייט חַיָּט
 85. 85./120. to be exchanged, to be converted
  85./120. תומר הוּמַר
 86. 86./120. to honk (a horn) ; to sound (a siren)
  86./120. צפר צָפַר
 87. 87./120. to stitch ; to sew ; (medicine) to suture
  87./120. לתפור תָּפַר פ' קל
 88. 88./120. to testify ; to indicate
  88./120. מעידים הֵעִיד
 89. 89./120. touch ; contact ;
  89./120. מגעים מַגָּע
 90. 90./120. aspect
  90./120. היבטים הֶבֵּט
 91. 91./120. to notice, to discern, to reveal ; to distinguish between, to differentiate
  91./120. להבחין הִבְחִין
 92. 92./120. spiritual ; intellectual
  92./120. רוחני רוּחָנִי
 93. 93./120. meditation, contemplation, cogitation
  93./120. הגות הָגוּת
 94. 94./120. philosopher
  94./120. הוגה דעות הוֹגֵה דֵּעוֹת
 95. 95./120. literature ; written works
  95./120. סִפְרוּת 
 96. 96./120. rare uncommon
  96./120. נדיר נָדִיר
 97. 97./120. common ; frequent
  97./120. שכיח שָׁכִיחַ
 98. 98./120. spittle, mucus, phlegm
  98./120. כִּיחַ 
 99. 99./120. common, widespread ; prevalent
  99./120. נפוץ נָפוֹץ
 100. 100/120. to be common, to be widespread, to be accepted
  100/120. רָוַח רווח
 101. 101/120. profit ; gain
  101/120. רֶוַח 
 102. 102/120. partially cooked, rare (meat
  102/120. נא נָא
 103. 103/120. Medium rare
  103/120. נא למחצה
 104. 104/120. made of ; made, prepared ; finished, done, completed
  104/120. עשוי
 105. 105/120. Well done
  105/120. עשוי היטב
 106. 106/120. regime, government, rule
  106/120. משטר מִשְׁטָר
 107. 107/120. liable, likely
  107/120. עלולים עָלוּל
 108. 108/120. comprehensive, all-inclusive, complete, all-out
  108/120. משכוללים כּוֹלֵל
 109. 109/120. to imitate, to impersonate, to mimic
  109/120. לחקות חִקָּה
 110. 110/120. constitution
  110/120. חֻקָּה 
 111. 111/120. defective, deficient, inadequate ... defect, failing, shortcoming, deficiency
  111/120. לקוי לָקוּי
 112. 112/120. to be exposed, be revealed ; to be discovered
  112/120. להיחשוף -- להיחשף
 113. 113/120. et cetera, and so forth, and the like
  113/120. וכולי וְכֻלֵּי
 114. 114/120. regime, government
  114/120. ממשל מִמְשָׁל
 115. 115/120. to be appointed (refers to a ruler, king ... to be compared, to be equated, to be related
  115/120. הֻמְשַׁל 
 116. 116/120. proverb, fable, allegory
  116/120. מָשָׁל 
 117. 117/120. to sacrifice, to forego, to give up ; to offer up a sacrifice
  117/120. להקריב הִקְרִיב
 118. 118/120. to bring closer to, to draw nearer to ; to hasten (an event
  118/120. לקרב קֵרֵב
 119. 119/120. era, eon, age ; (geology) period ,,, to soften (skin) ; to refine, to moderate ; to sensitize ; (flowery) to pamper
  119/120. עידן עִדָּן
 120. 120/120. to lengthen, to extend ; to prolong, to extend
  120/120. מאריכה הֶאֱרִיךְ
Author:
jsvlad
ID:
116062
Card Set:
UlpanGordonGimmelPLUS-TURN173.txt
Updated:
2011-11-11 13:32:42
Tags:
jsv UlpanGordonGimmelPLUS TURN173
Folders:

Description:
jsv UlpanGordonGimmelPLUS-TURN173.txt
Show Answers: