Czech 1

The flashcards below were created by user kccrookston on FreezingBlue Flashcards.

 1. Bohužel
  unfortunately
 2. byt :m
  flat
 3. člověk
  man : human being
 4. dělam
  delat
  • I do, I make
  • To do, make
 5. divám se na
  divat se
  • I look at
  • to look at
 6. divka : F
  Girl
 7. dneska
  today
 8. dobře
  well
 9. dopoledne
  Morning, midmorning
 10. fakulta
  faculty, college
 11. hodný, á, é
  good, nice, kind
 12. chytrý á é
  bright
 13. jeho, jeji, jejich
  his, her, their
 14. jenom, jen
  only
 15. ještě, ještě ne
  still, not yet
 16. kancelář : F
  office
 17. kino
  cinema
 18. kupuju
  kupovat
  • I buy
  • to buy
 19. lekce
  lesson
 20. mám rád
  I like
 21. milý á é
  dear
 22. moře : N
  sea
 23. na
  at, on, to
 24. nakupuju
  nakupovat
  • i do the shopping
  • to shop around
 25. nebo
  or
 26. nemocnice: F
  Hospital
 27. nemocný á é
  ill, sick
 28. obchod: M
  shop
 29. odpočivám
  odpočivat
  • to rest
  • i rest
 30. odpoledne
  afternoon
 31. práce: F
  work, job
 32. pracuju
  pracovat
  • i work
  • to work
 33. prodavač: M
  shop assitant
 34. prodavačka: F
  shop assistant : female
 35. prodávám
  prodávat
  • I sell
  • to sell
 36. přitel:M
  přitelkyně
  • friend: M
  • Friend: F
 37. rád, ráda, rádo
  gladly
 38. rodina: F
  family
 39. sám, sama, samo
  alone
 40. špatně
  badly
 41. špantý á é
  bad
 42. štastný á é
  happy
 43. taška
  bag
 44. třida" F
  classroom, class
 45. úkol: m
  task, homework
 46. úz
  already, now, as early as
 47. v, ve
  in-at
 48. večer
  evening, in the evening
 49. velmi
  very
 50. volno
  free time
 51. volný á é
  free
 52. vysvětluju
  vysvětlovat
  • i explain
  • to explain
 53. vzpominám
  vzpominat na
  • i remember, i think
  • to remeber, to think
 54. zajimavý á é
  interesting
 55. zdravý á é
  healthy
 56. zitra
  tomorrow
Author
ID
117433
Card Set
Czech 1
Description
Chapter 1 czech
Updated
Show Answers