Mocha Nouns 11-22

The flashcards below were created by user dandmcd on FreezingBlue Flashcards.

 1. 我年纪大
  wo3 nian2 ji4 da4 I am old
 2. 我年纪小
  wo3 nian2 ji4 xiao3 I am young
 3. 你是男人
  ni3 shi4 nan2 ren2 You are a man
 4. 你是女人
  ni3 shi4 nv3 ren2 You are a woman
 5. 你是男孩
  ni3 shi4 nan2 hai2 You are a boy
 6. 你是女孩
  ni3 shi4 nv3 hai2 You are a girl
 7. 你蒿
  ni3 hao1 You are tall
 8. 你矮
  ni3 ai3 You are short
 9. 你年纪大
  ni3 nian2 ji4 da4 You are old
 10. 你年纪小
  ni3 nian2 ji4 xiao3 You are young
 11. nian2 year
 12. da4 big/huge/oldest/eldest
 13. ji4 age/discipline/era
 14. 他是男人
  ta1 shi4 nan2 ren2 He is a man
 15. 她是女人
  ta1 shi4 nv3 ren2 She is a woman
Author
ID
117663
Card Set
Mocha Nouns 11-22
Description
mandarin nouns
Updated
Show Answers