Svenska_07

The flashcards below were created by user arteum on FreezingBlue Flashcards.

 1. ett omsvep
  a round-about-way

  (och berättade utan omsvep att han ...)
 2. långvarig
  long, of long duration

  (strålbehandling some kunde bli både långvarig och misslyckad.)
 3. misslyckad
  unsuccessful
 4. en strålbehandling
  radiation treatment
 5. att konstatera
  to ascertain, establish
 6. ett medlidande
  a compassion, pity
 7. att överlasta
  to overload

  (eftersom polisen var överlastad med arbete)
 8. att värdera
  to estimate, value, rate
 9. gång på gång
  over and over
 10. att förbli
  to remain, stay
 11. att bemästra
  to overcome, control

  (trots allt skulle lyckas bemästra hans cancer)
 12. att ströva
  to wander

  (gick Kurt Wallander ner till centrum och strövade omkring.)
 13. att växla
  to exchange (currency)

  • (han hade några oväxlade norska sedlar i plånboken)
  • (Dom skulle växla pengar)
 14. ett uttag
  a withdrawal

  (Mannen som stod framför honom gjorde ett stort kontantuttag)
 15. en ingivelse
  an inspiration, impulse
 16. förfärlig
  awful, terrible, shocking
 17. att vada
  to wade

  (när han kom vadande genom sanden.)
 18. en baddräkt
  a swimsuit

  (Hon var klädd i en minimal baddräkt)
 19. att slå igen
  to shut (a door)

  (Dörren slog aldrig igen)
 20. att rufsa
  to ruffle

  (Den varma vinden rufsade om hennes hår)
 21. att ta upp
  to pick up

  (Han tappade nån på golvet som han böjde sig och tog upp. En vante, tror jag.)
 22. att uppge
  to report, return

  (Jag växlade pengar på banken i dag. Jag måste uppge mitt namn. Uppgav dom nån adress?)
 23. att ange
  to specify, mention

  (Någon address fanns inte avgiven)
 24. eftertänksamt
  thoughtfully

  (Rydberg nickade eftertänksamt)
 25. att gå till
  to come about, happen

  (Så har det säkert gått till)
 26. en bricka
  a piece

  (var en bricka som äntligen hade fallit på plats)
 27. att rita
  to trace, draw
 28. att beordra
  to order, direct
 29. ett garn
  a net

  (hade fastnat i den svenska polisens garn.)
 30. att feja
  to sweep, tidy

  (skorstenfejarmästaren)
 31. att prestera
  to achieve, accomplish
 32. att jäsa
  to ferment

  (Interpols degar brukar jäsa långsamt)
 33. en deg
  a dough

  (Interpols degar brukar jäsa långsamt)
 34. invärtes
  iwardly, inly

  (Kurt Wallander grimaserade invärtes över den trivelaktiga liknesen)
 35. att utverka
  to bring about

  (Kurt Wallander utverkade att en tecknare flögs ner från Stockholm)
 36. en tecknare
  a draughtsman
 37. att åstadkomma
  to create, achieve

  (lyckades Britta-Lena Bodén inte åstadkomma några ansikten sin hon var nöjd med)
 38. att misströsta
  to despair
 39. att vila
  to rest, slumber
 40. ett mellanrum
  a space, separation, interval

  (Med jämna mellanrum tvingades han upp för att kräckas.)
 41. en sinnesnärvaro
  a presence of mind

  (Däremot hade hon haft sinnesnärvaro nog att trycka på larmkameran)
 42. att döpa
  to baptize
 43. en fångst
  a catch, take
Author
ID
118158
Card Set
Svenska_07
Description
Kurt Wallander
Updated
Show Answers