creole-voc-from-class

The flashcards below were created by user youthenme on FreezingBlue Flashcards.

 1. vant mwen plen
  I am full
 2. konpa
  Haitian music
 3. pa gen moun
  there is nobody
 4. ale dwat, devan
  straight
 5. gwoup
  group
 6. ekip
  team
 7. rabè
  discount
 8. fatra
  trash
 9. limye
  light
 10. lammè
  bench
 11. san
  without / blood
 12. engredyan
  ingredients
 13. bagay pou fè manje
  thing you need for cooking
 14. benyen
  shower
 15. penyen
  comb
 16. poul peyi
  from haiti
 17. a ki le
  what time
 18. kite la / pati
  leaving / also means apart
 19. soti
  come from (ki kote soti? where you come from)
 20. sans
  meaning
 21. vann
  sell
 22. van
  wind
 23. talè
  soon
 24. bonè
  early
 25. de fwa
  sometimes
 26. toulede
  both
 27. anvan
  before
 28. mesye
  sir
 29. gaspiye
  waste (don't waste water)
 30. pase tan
  spend time with
 31. year
  an, ane, lane
 32. mare
  attach (tie)
 33. sere / kache
  save
 34. nonm
  man
 35. kale
  beat (kale ou - beat you)
 36. pedi / kale / bat
  lost
 37. fanatik
  fan
 38. match
  game
 39. gòl
  goal
 40. lwa
  voodoo spirit
 41. manbo
  women voodoo priestess
 42. body (human body - kò moun)
 43. pati non yon jou
  different part of the day
 44. nwit
  night
 45. jèn
  fasting, young
 46. kabrit
  goat
 47. pike
  hot (pepper), prick, transplant, burn (pepper)
 48. fwi
  fruit
 49. chadèk
  grape fruit
 50. kou kizin
  kitchen class
 51. persòn
  nobody
 52. pòm
  apple
 53. rezen
  grape
 54. patat
  sweet potato
 55. pile
  mash
 56. pòm de tè
  potato
Author:
youthenme
ID:
118571
Card Set:
creole-voc-from-class
Updated:
2011-11-23 02:07:15
Tags:
Creole Vocabulary
Folders:

Description:
Creole Vocabulary From Class
Show Answers: