viet-health

The flashcards below were created by user gunbustr on FreezingBlue Flashcards.

 1. foot
  bàn chân
 2. condition/illness/disease
  bệnh
 3. constipation
  bón
 4. cold
  cảm
 5. feel dizzy / spinning head
  cảm thấy chóng mặt
 6. influenza
  cúm
 7. pain (general)
  đau
 8. stomach ache
  đau bụng
 9. sore throat
  đau cổ
 10. headache
  đau đầu
 11. backache
  đau lưng
 12. body ache
  đau mình
 13. toothache
  đau răng
 14. allergy
  dị ứng
 15. stroke
  đột quị
 16. thigh
  đùi
 17. broken leg
  gãy chân
 18. knee
  gối
 19. heel
  gót chân
 20. cough
  ho
 21. comatose
  hôn mê
 22. blood pressure
  huyết áp
 23. menstrual cycle
  kinh
 24. menstrual cycle
  kinh nguyệt
 25. insomnia
  mất ngủ
 26. stuffy nose
  nghet mũi
 27. chest
  ngực
 28. patient
  người bệnh
 29. pain (specific)
  nhức
 30. vomit
  nôn mửa
 31. fever (hot / cold)
  nóng lạnh
 32. throw up
  ói
 33. runny nose
  sổ mũi
 34. fever
  sốt
 35. diarrhea
  tiêu chảy
 36. depression
  trầm cảm
 37. shoulder
  vai
 38. pneumonia
  viêm phổi
Author
ID
119250
Card Set
viet-health
Description
Health/Anatomy vocabulary for VIET 001 - Mission College, Santa Clara, CA - FA11
Updated
Show Answers