Urologi

The flashcards below were created by user rillekillen on FreezingBlue Flashcards.

 1. Man 27 söker pga hastigt påkomna vä-sidiga flanksmärtor. Urinträngningar. Neg nitrit, 2+ röda. Mjuk oöm buk.
  Diagnos?
  akuta åtgärder?
  uppföljning?
  • Njursten
  • Diklofenak 50-75 mg i.m.
  • Urografi om 4-6 veckor
 2. Pojke som klagat över ont i snoppen. Vid undersökning: uppdriven och öm i hö scrotalhalva. Testikeln uppdragen
  Diagnos?
  Akut behandling?
  • Testistorsion
  • Akut exploration inom 6h
 3. Ung man som ramlat gränsle över trappräcke. Kan ej kissa och noterar blod i uretramynningen.
  Diagnos?
  Akut åtgärd?
  Senare åtgärd?
  • Uretraskada
  • Bladderscan & Suprabupisk kateter
  • Uretracystografi
 4. Senildement man med kateter. Svullnat upp i pungen och fått feber 39,4 grader. Spänd och rodnad skrotalhud som ser ut att nästan spricka.
  Diagnos?
  Behandling?
  • Abcess och epididymit
  • Dränera abcess, blododla x2, urinodla, abcessodla, cefotaxim iv
 5. Ung kvinna söker pga hematuri. Sedan igår känts som nån drar en taggtråd genom uretra. Har ständiga trängningar.
  Diagnos?
  Behandling?
  • Hemorragisk cystit
  • Furadantin/selexid
 6. Ryttarinna som ramlar och kissar blod. Slog i hö flank. Mår annars bra. BT 115/70, puls 80.
  Sannolik diagnos?
  Akuta åtgärder & undersökningar?
  Uppföljning?
  • Njurkontussion
  • ATLS. Nålar, bastest, blodgrupp, Hb, krea, blodstatus + ct-urografi.
  • Ultraljud
 7. Gammal man söker pga trötthet och anemi. Svårt att kasta vatten. Resurin 850 ml, Hb 87, PSA 112, krea 264.
  Diagnos?
  Akuta åtgärder?
  Utredning?
  Sannolik behandling?
  • Prostatacancer
  • Kateter och lägga in (polyurisk fas)
  • PR, PSA, TRUL (m biopsi), PAD, skelettscint.
  • Hormonell beh & GnRh-analog
 8. Direktör med stressad tillvaro. F ö frisk. Medicinerar ej. Misslyckas få erektion.
  Undersökningar?
  Behandling?
  • Anamnes (tidigare op, morgonstånd), glukos (diabetes), BT, mät testosteron fastande på morgonen
  • Viagra, cialis, caverject
 9. Kvinna som noterat blod i urinen. Inga andra symtom.
  Diagnos?
  Utredning?
  Behandling?
  • Makroskopisk hematuri
  • Urincytologi x2, cystoskopi, urografi
  • Beror på u-resultat. Ev TURB
 10. Ung man med förstorad vä testikel. Betydligt större än hö. Inga besär.
  Diagnos?
  Utredning?
  Behandling?
  • Testikelcancer (hydrocele, spermatocele)
  • Palpera, lys, ultraljud, hCG, AFP, LD. CT-buk/thorax
  • Orchiektomi, biopsi av hö testikel . Frys sperma!
 11. Äldre man med vattenkastningsbesvär sen 1år. Nykturi 2-3 ggr. Svåg stråle, dålig tömning och efterdropp. Prostata palperas måttligt förstorad, jämn o slät med fast konsistens.
  Utredning?
  Behandling?
  • Miktionslista, IPSS, PR, PSA, krea, flödesmätning, resurin, TRUL
  • TUR-P, alfareduktashämmare och ev finasterid
 12. Vad ingår under begrepept akut urologi?
  • Sten
  • Pyelonefrit
  • Urinretention
  • Hematuri
  • Epididymit
  • Testistorsion
  • Priaprism
  • Paraphimosis
  • Trauma (njur, uretär, blås, scrotal)
 13. Diff till testistorsion?
  Torkverad Morgagnis hydatid (torsion appendix testis)
 14. Vad är storleksgränsen för spontan stenpassage?
  5-6 mm
 15. Vid njursten, vad skickas patienten hem med?
  Diklofenak supp 50 mg (överkänslighet Spasmofen supp)
 16. Hörstenarna vid diagnostik av prostatacancer?
  PSA, PR, TRUL m biopsi
 17. Orsaker till högt PSA?
  • Prostatacancer
  • BPH
  • prostatit
  • UVI
  • urinretention
 18. PSA < 3.0 ng/ml
  Om normal PR, ingen vidare utredning.

  Onormal PR -> alltid remiss till urolog för TRUL
 19. PSA 3.0 - 10 ng/ml
  • Använd kvoten fritt / total
  • om 0.18 eller mindre remiss till urolog för TRUL
 20. PSA > 10 ng/ml
  Patologiskt oavsett kvot, TRUL m biopsier
 21. Varicocele
  • pga defekta klaffar i venen
  • 75% på vä sida testisven -> renalisven
  • om varicocele hö sida -> ct buk, kan vara njurcancer
 22. När är testistorsion vanligast?
  Neonatal och pubertet
 23. Hur sprider sig testiscancer?
  • lymfkörtlar kring aorta
  • lunga
  • hjärna

  gör CT buk/thorax
 24. Hematurikateter?
  Ch 18 - 24
 25. Vanlig kateter för vuxna?
  Ch 12 - 16
 26. Om man ej får i katetern på en man?
  • Mer gel!
  • Tiemannspets
  • Tunnare kateter
 27. Njurskador, grad 1 -3 (ej hela vägen in till pyelon)?
  Ofarligt, läker av sig själv
 28. Njurskador, grad 4 - 5 (in till calyces eller pyelon)?
  Coila/plugga el. nefrektomi
 29. Vilka effekter har alfablockerare?
  Sänker BT och får blåsmuskulaturen att slappna av
 30. Hur mycket urin måste det vara i blåsan för adekvat flödesmätning?
  Minst 200 ml
 31. Vilken undersökning vid misstanke om neurogen blåsrubbning?
  Cystometri (mäter tryck i blåsan)
 32. Riskfaktorer för blåscancer?
  Rökning, bensin och lösningsmedel
 33. Tre vanligaste orsakerna till mak hematuri?
  • Sten
  • UVI
  • Tumör
 34. Övriga orsaker till mak hematuri?
  • Doxy och furadantin
  • Rödbetor
  • Gallstas
  • Menstruation
 35. Urinstämma pga hematuri med koagelbildning?
  • Hematurikateter, blåsskölja, ev slopdropp (3-vägs kat)
  • Inläggning pga polyurisk fas
 36. Vad kan man se på en urografi?
  • kalkstenar
  • att man har 2 njurar (uppladdning)
  • utsöndring
 37. Ultraljud njurar, vad syns?
  • Njure
  • hydronefros
  • cysta/solid tumör
  • ej bra för stendiagnostik
 38. Innan man ger diklofenak bör vad kontrolleras?
  • krea
  • överkänslighet
  • magsår
 39. Avstängd pyelit?
  • akut urografri / ct -urografi
  • avflödeshinder + temp -> dränera m perk. nefrostomi
  • odla, ab
 40. Hur sprider sig urinblåsecancer?
  • Lymfkörtlar
  • lever
  • skelett
  • lungor
 41. Hur sprider sig njurcancer?
  • Lungor, mediastinum
  • skelett
  • lever
  • hud
  • hjärna
Author:
rillekillen
ID:
120042
Card Set:
Urologi
Updated:
2011-12-18 22:15:32
Tags:
urologi medicin
Folders:

Description:
Urologikursen
Show Answers: