Bransle och tandsystem

The flashcards below were created by user apiirimets on FreezingBlue Flashcards.

 1. Häll bensin med 1 m fallhöjd, vilken spänning uppstår?
  7000 volt
 2. Vilka delar ingår i bränslesystemet för dieselmotor, i bensinens färdordning?
  • 1. Bränsletank
  • 2. Förfilter/vattenavskiljare
  • 3. Matarpump
  • 4. Bränslefilter
  • 5. Insprutningspump till insprutningsventil
  • 6. Överströmningsventil till tanken
 3. Vilket material bör en bränsletank ha?
  Rostfritt material, t.ex. aluminium eller rostfritt stål.
 4. Vad förhindrar att grövre föroreningar sugs in från tanken in i motorn?
  En tanksil.
 5. Vilket material bör bränsleledningarna ha?
  Metall, oftast koppar. Mellan motorn och bränslerören skall det däremot vara ett flexibelt material som förhindrar att vibrationer utmattar ledningarna.
 6. Vad används bränslesystemets handpump till?
  Mata fram bränsle om det kommit in luft i systemet, t.ex. pga. tom tank.
 7. Hur ofta bör bränslepumpens sil kontrolleras och rengöras?
  En gång per år.
 8. Varför används vattenanskiljare i bränslesystemet?
  Även små mängder vatten i bränslet kan orsaka rost i spridare och insprutningspump.
 9. Hur stort tryck har bränslet i insprutningspumparna på en dieselmotor?
  • 150-250 bar
  • Moderna med elektroniskt styrd insprutning kan komma över 2000 bar
 10. Vilka tre varianter av insprutningspumpar finns för dieselmotorer?
  • Fördelningspumpen (en pumpkolv)
  • Radpumpen (en pumpkolv per cylinder)
  • Cylinderpumpen (separat insprutningspump per cylinder)
 11. Hur regleras motorns effekt/varvtal på en dieselmotor?
  Genom mängden insprutat bränsle.
 12. Vad är viktigt att veta om insprutningspumpens bränslerör till spridarna?
  • Inte böjas när man demonterar bränslepumpen (alla skall vara lika långa för att ha samma tryck överallt)
  • Ordentligt klamrade så att de inte kommer i vibration (kan orsaka utmattning)
 13. Hur justerar man utmattade fjädrar vid spridarna?
  Öppningstrycket man justeras med justerskruv eller justerbrickor.
 14. Vad menas med common rail-system?
  Elektronisk kontroll ventilöppning för att släppa fram bränsle av högt tryckt, mängd och tidpunkt kontrolleras elektroniskt.
 15. Hur kan det komma in luft i bränslesystemet i en dieselmotor?
  • Vid ingrepp i systemet där bränsle har läckt ut (byte av någonting).
  • Om bränsletanken körs tom.
  • Vid läckande bränsleledningar/komponenter.
 16. Vad händer om det kommer luft in i bränslesystemet på en dieselmotor?
  Insprutningspumpen kan inte pumpa luft, motorn stannar och går inte att starta.
 17. Hur luftas bränslesystemet på en dieselmotor?
  • 1. Öppna luftskruven på bränslefiltret
  • 2. Pumpa med handpumpen tills bärnsle kommer fram
  • 3. Stäng luftskruven
  • 4. Öppna luftskruven på insprutningspumpen
  • 5. Pumpa tills luftfritt bränsle kommer fram
  • 6. Stäng luftskruven på insprutningspumpen
  • 7. Lossa spridarnas tryckrörsmuttrar
  • 8. Skjut in stoppreglaget, ställ gasreglaget på full gas
  • 9. Kör runt motorn på startmotorn tills luftfritt bränsle kommer fram
  • 10. Dra åt tryckrörsmuttrarna.
 18. Vilka två huvudsakliga skillnader är det i tank och bränsleledningssystem mellan bensin- och dieselmotorer?
  • Bensinmotorn har oftast inte någon ledning för bränsleretur till tanken.
  • Bensinmotorns komponenter måste vara jordade till motorn.
 19. Vad behövs jordas i bensinmotorns bränsleledningar?
  • Påfyllningsbeslag
  • Tank
  • Ventilationsbeslag
  • Filter
  • Motor
 20. Hur skall motorrumsfläkten köras i samband med tankning av bensinmotor?
  • Minst 2 minuter efter tankning
  • Ej under själva tankningen!
 21. Vad kan oren bränsle orsaka för driftstörningar i en bensinmotor?
  • Föroreningar kan sätta sig i förgasarens munstrycke och orsaka dålig gång eller stopp.
  • Föroreningar kan blockera nålventilen så att flottörhuset kan svämma över (brandfara)
 22. Vilken typ av motor har en handpump på bränslesystemets matarpump?
  Diesel (bensinmotorer är inte lika känsliga för luft i bränslet).
 23. Vilket bränsle/luft-förhållande är det i en bensinmotor?
  C:a 14,7 kg luft till 1 kg bränsle
 24. Vad är flottörens uppgift?
  Hålla konstant bränslenivå i flottörhuset.
 25. Vilka försiktighetsåtgärder skall man tänka vid tankning av utombordare med inbyggd respektive extern tank?
  • Inbyggd: inte spilla gränsle (låt det isf. avdunsta först)
  • Extern: ha metallisk förbindning mellan pump och bränsle (använd inte plasttratt)
 26. Varför bör luftrenare alltid hållas efter?
  Igensatt luftfilter reducerar motorns effekt och kan ge ökad bränsleförbrukning och ökade avgasutsläpp.
 27. Vilken spänning används för tändstift och hur uppnås den?
  15000 volt, (ofta används upp till 35 000 volt), alstras via tändspole.
 28. Vad gör tändsystemets fördelare?
  Dirigerar ström till rätt tändstift.
 29. Vad kan påverka tändtidpunkten för tändstiften?
  • Höga varval: tidigare tändning
  • Hög belastning: senare tändning
 30. Vilket elektrodavstånd har normalt ett tändstift?
  0,6-0,9 mm
Author
ID
120621
Card Set
Bransle och tandsystem
Description
Bränsle, s. 31-50
Updated
Show Answers