Elsystem

The flashcards below were created by user apiirimets on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vilken typ av säkring är lämplig i båtar?
  Bladsäkring pga. låg risk för oxidering.
 2. Varför får inte huvudströmbrytaren för batteriet slås av vid drift?
  Generatorn kan ge mycket hög utspänning och kan skada spänningsregulatorn, andra direktkopplade enheter kan skadas.
 3. Vilken lägstatemperatur klarar ett batteri som är fulladdat, halvladdat respektive tomt?
  • Fullt: c:a -60 grader
  • Halvfullt: c:a -20 grader
  • Tomt: c:a -5 grader
  • .. annars fryser det sönder
 4. Hur mycket destillerat vatten skall hällas in i ett batteri?
  C:a 1 cm över plattorna.
 5. Vad är en solenoid?
  Kraftrelä till startmotorn som kan förmedla hundratals ampere.
 6. Hur skall batteriet förvaras under vintern?
  Fulladdat och så kallt som möjligt. Underhållsladda gärna några gånger under vintern (pga. självurladdning).
 7. Vad är en dynastart?
  En kombination av likströmsgenerator och startmotor.
 8. På vilka sätt kan instrument larma?
  • Mätarutslag
  • Ljud
  • Ljus
 9. Vilka givare måste vara akustiska?
  • Oljetryck (måste)
  • Motortemperatur (skall)
  • Bränslenivå
 10. Vad gör spänningsregulatorn?
  Reglerar generatorns utspänning så att batteriet blir fulladdat.
 11. Nämn rekommendationer som måste följas gällande landström.
  • Anslutning till högst 250 volt
  • Måste ha jordfelsbrytare (max 30 mA känslighet)
  • Måste vara skyddsjordad
  • Materialet i landanläggningen måste vara S-märkt
 12. Är huvudströmbrytare ett måste eller en rekommendation?
  • Måste monteras mellan batteriet och förbrukarna.
  • En huvudströmbrytare för varje batterikrets, om flera batterier används.
 13. Vilken metall skall förekomma i en offeranod?
  Zink
 14. Vilka faktorer påverkar galvanisk korrosion?
  • Skillnaden på metallernas elektriska potential
  • Den exponerade ytans storlek
  • Elektrolytens förmåga att leda ström
 15. Vad gör man böra för att undvika skador av galvanisk korrosion?
  • Sammankoppla inte metaller med större skillnad än 0,25 volt i potential
  • Montera offeranotder
  • Måla metallen (dock ej offeranoden)
  • Se tilla tt det inte läcker ström till någon anordning som har kontakt med vattnet.
Author
ID
120666
Card Set
Elsystem
Description
Elsystem, s. 69-95
Updated
Show Answers