Irish 1

The flashcards below were created by user mebarstow on FreezingBlue Flashcards.

 1. Bris
  Briste
  Ag briseagh
  • (Brish)
  • Break
  • Broken thing
  • Breaking
 2. Ceannaigh
  • (Kan-ig)
  • Buy
 3. Is dócha
  • (Is doka)
  • I suppose
 4. Bean an Tí
  • (Ban un tee)
  • Woman of the house
  • (Landlady, schoolmistress)
 5. Ar siúl
  • (er shool)
  • going on
 6. Cheana
  • (hana)
  • already, before
 7. Dóigh
  • (doh)
  • opinion
 8. Is dóigh liom
  • (is doh lum)
  • I think (I am of the opinion)
 9. Ar ndóigh
  • (er-no)
  • Of course
 10. Ar feadh
  • (er-fag)
  • for (in time)
 11. Latháir
  • (law-har)
  • Present
 12. Faoí latháir
  • (fwee-law-har)
  • at present
 13. Sílim
  • (sheel'im)
  • I think
 14. Ró-
  • (row)
  • Very, too
  • Creates a seimhiú
 15. Cathair
  • (ko-hur)
  • City
 16. Cath
  • (koh)
  • War
 17. Chun
  • (kun)
  • to, for the purpose of
 18. Gan
  • (gone)
  • Without
 19. Fíor
  • (fear)
  • True
 20. Is fearr
  • (is far)
  • Best, prefer
 21. Go foill
  • (go foal)
  • For a while
 22. Aíthne
  • (Ah-hana)
  • Know [people]
 23. Mise
  • (Misha)
  • I, myself [emphatic]
 24. Tusa
  • (Tosa)
  • You, yourself [Emphatic]
 25. Mall
  • (moll)
  • Slow
 26. Báisteach
  • (baw-stock)
  • Rain
 27. Báis
  • (baws)
  • Death
 28. Gaoth
  • (g'wee)
  • Wind
 29. Saol
  • (say'ol)
  • Life
 30. Trasna
  • (tras-nah)
  • Across
 31. Ceann
  • (Quown)
  • Head
 32. Morán
  • (More-awn)
  • Much
 33. Strainséar
  Strainséri
  • (strawn-share)
  • Stranger, visitor
 34. Idir
  • (id-or)
  • Between
 35. Falla/Balla
  • (Folla)
  • Wall
 36. Sagart
  • (Sog-ort)
  • Priest
 37. Talamh
  • (tol-ov)
  • Land, ground
 38. Grá
  • (Graw)
  • Love
 39. Taobh
  • (tave)
  • Side
 40. Amháin
  • (a-wawn)
  • Only once, once
 41. Céanna
  • (kana)
  • same
 42. Cosúil
  • (ko-sule)
  • like (similar)
 43. An iomarca
  • (un um-arca)
  • Too much, too many
 44. Aois
  • (Eesh)
  • Age
 45. Coicís
  • (Ki-keesh)
  • Fortnight
 46. Cos
  • (cus)
  • leg
 47. Croí
  • (kree)
  • Heart
 48. Abair
  • (ob-er)
  • Say
 49. Ná habair
  • (Naw hober)
  • Don't say
 50. Sin an méid
  • (shin un made)
  • That's all
 51. Siúl
  • (shool)
  • walk
 52. Léim
  • (lame)
  • jump/leap
 53. Ag léimt
  • (eg lame't)
  • Jumping/leaping
 54. Tuirseach
  • (tir-shock)
  • Tired
 55. Codladh
  • (cul-ah)
  • Sleep
 56. A chodladh
  • (Ah cul-ah)
  • to bed, to sleep
 57. Luath
  • (looah)
  • Fast, early
 58. Go luath
  • (gu looah)
  • Soon
 59. Ceacht
  • (k'yocht)
  • lesson
 60. Saor
  • (say'r)
  • Free, cheap
 61. Daor
  • (dare)
  • expensive
 62. Tráthnóna
  • (traw-nona)
  • afternoon/evening
 63. Dé Luain
  • (Day loone)
  • Monday
 64. Dé Máirt
  • (Day Maw'irt)
  • Tuesday
 65. Dé Céadaoin
  • (Day kade-deen)
  • Wednesday
 66. Dé Déardaion
  • (Day dare-deen)
  • Thursday
 67. Dé hAoine
  • (Day heen-ah)
  • Friday
 68. Dé Sathairn
  • (Day sah-arh)
  • Saturday
 69. Dé Domnaigh
  • (Day doh-nig)
  • Sunday
 70. Ar
  • (er)
  • On
 71. As
  • (oss)
  • Out of
 72. Arsa
  • (er sa)
  • Said
 73. Cailín
  • (Colleen)
  • girl/young woman
 74. buachaill
  • (boo-kil)
  • boy/young man
 75. Snámh
  • (snaw've)
  • swim
 76. Chun
  • (kun)
  • to
 77. Leath
  • (lah)
  • half
 78. Ceathrú
  • (kah-roo)
  • quarter
 79. Le chéile
  • (Le kay-leh)
  • together
 80. Meán oíche
  • (maan e-heh)
  • midnight
 81. Meán lae
  • (maan lay)
  • Mid-day
 82. Is docha
  • (is doka)
  • probably
 83. Ciúin
  • (qu'n)
  • quiet
 84. Fios
  • (fis)
  • knowledge
 85. Tá a fhios agam
  • (taw's agum)
  • I know
 86. Ard
  • (aw'rd)
  • high, height
 87. Réidh
  • (ray-ig)
  • ready
 88. Leanbh
  • (lanov)
  • Child
 89. Scoil
  • (squel)
  • school
 90. Fada
  • (Foda)
  • long
 91. Nuair
  • (noor)
  • When
 92. I gconaí
  • (I goin'e)
  • always
  • (naw)
  • Don't (verb prefix)
 93. Na
  • (nah)
  • The (plural)
 94. Nóiméad
  • (no made)
  • Minute
 95. Uair
  • (oor)
  • Hour
 96. Cad tá cárr?
  • (Cod taw car)
  • What's wrong?
 97. Súil
  • (sool)
  • eye
 98. Tá súil agam
  • (Taw sool agum)
  • I hope
 99. Is cuma liom
  • (is kuma lum)
  • I don't mind/care
 100. Timepall
  • (teem-pol)
  • around, about
 101. Aon
  • (ay'on)
  • one/any
  • (doo)
  • two
 102. Trí
  • (tree)
  • three
 103. Ceathair
  • (Kah-hur)
  • four
 104. Cúig
  • (quig)
  • five
  • (shay)
  • Six
 105. Seacht
  • (shockt)
  • Seven
 106. Ocht
  • (och't)
  • Eight
 107. Naoí
  • (nee)
  • Nine
 108. Deich
  • (deh)
  • Ten
 109. Arís
  • (ah-reesh)
  • Again
 110. Tar éis
  • (Tor aysh)
  • after
 111. Ag casadh
  • (egg kosa)
  • Turning, playing (music)
 112. Ag canadh
  • (egg cona)
  • Singing
 113. Ag déanamh
  • (egg dane-ov)
  • doing
 114. Ar ais
  • (err ash)
  • Back (return)
 115. Isteach
  • (ish-tock)
  • in, into
 116. Amach
  • (a-mock)
  • Out
 117. Fresin
  • (Fresh-in)
  • also, as well
 118. Cat
  • (Cot)
  • Cat
 119. Madra
  • (mod-ra)
  • Dog
 120. Cinnte
  • (Kin-ta)
  • Certian, sure
 121. Cúpla
  • (Koop-la)
  • Couple
 122. Riamh
  • (reev)
  • Ever
 123. Ó shin
  • (oh-hin)
  • since
 124. Nua
  • (new-a)
  • new
 125. Bán
  • (bawn)
  • white
 126. Rúa
  • (roo-ah)
  • red
 127. Gorm
  • (gur'm)
  • Blue
 128. Glas
  • (gloss)
  • Green
 129. Dubh
  • (duv)
  • Black
 130. Donn
  • (down)
  • Brown
 131. Amáireach
  • (a-maur-ock)
  • Tomorrow
 132. Mar
  • (mor)
  • because, as
 133. Mar sin
  • (Mor shin)
  • so
 134. Brón
  • (b'rown)
  • Sad, sadness
 135. Áthas
  • (aw-has)
  • happy, happiness
 136. Múinteoir
  • (mune-tore)
  • teacher
 137. Go minic
  • (guh minick)
  • often
 138. Slúa
  • (slew-ah)
  • crowd
 139. Ar ball
  • (er bowel)
  • In a while
 140. Anocht
  • (a-nucht)
  • tonight
 141. Aréir
  • (a-rare)
  • last night
 142. Siopa
  • (shup-ah)
  • shop
 143. Bóthar
  • (bo-her)
  • Road
 144. Go deo
  • (gu-joe)
  • Forever
 145. Seachtain
  • (shock-ten)
  • week
 146. Rince
  Ag rince
  • (Reen'ka)
  • Dance
 147. Damhsa
  • (Dow-sa)
  • Dance
 148. Ag foghlaim
  • (egg-fow-lem)
  • learning
 149. Ag ithe
  • (ag e-heh)
  • eating
 150. Ag imeacht
  • (egg i'moct)
  • going/leaving
 151. Ag imirt
  • (egg i'mert)
  • playing (sports)
 152. Lón
  • (Loan)
  • lunch
 153. Maidin
  • (mah-gin)
  • Morning
 154. Óg
  • (ogue)
  • young
 155. Sean
  • (shan)
  • old
 156. Ea
  • (ah)
  • It (...)
 157. Is ea
  • (is ah) (I'sha)
  • It is
 158. An ea?
  • (Un ah?)
  • Is it?
 159. Ni hea
  • (Nee hah)
  • No, it is not
 160. Sea
  • (sha)
  • yes-used like it is
 161. Ishtigh
  • (Ish-tig)
  • inside
 162. Amuigh
  • (Ahm-whi)
  • Outside
 163. Ceart
  • (cart)
  • correct, right
 164. Ceart go leor
  • (Cart go lore)
  • Right enough
 165. Glán
  • (glon)
  • clean
 166. Thíos
  • (hes's)
  • Below, down
 167. Thuas
  • (hoo's)
  • above, up
 168. Sa
  • (sah)
  • in the
 169. In san
  • (In san)
  • In the (use if noun starts with a vowel)
 170. Coláiste
  • (col-aw-sta)
  • college
 171. Solas
  • (sul-as)
  • light
 172. Clog
  • (klug)
  • clock, bell
 173. Bia
  • (be-ah)
  • food
 174. Trá
  • (Traw)
  • Beach
 175. Am
  • (aw'm)
  • Time
 176. Tír
  • (tear)
  • country
 177. Tine
  • (tin-eh)
  • fire
 178. Doras
  • (doros)
  • Door
 179. Suí
  • (see)
  • Sit
 180. Síos
  • (she-os)
  • Down
 181. Tabhair
  • (toor)
  • give
 182. Go dtí
  • (gu-dee)
  • to (the shop, beach, etc)
 183. Cailín
  • (colleen)
  • girl
 184. Airgead
  • (ar-e-gad)
  • money
 185. Álainn
  • (all-in)
  • beautiful
 186. Scéal
  • (shcale)
  • story
 187. Baile
  • (bol'yeh)
  • home
 188. Ag dul abhaile
  • (egg dull a'wala)
  • going home
 189. Farraige
  • (for-e-geh)
  • sea
 190. Fós
  • (foos)
  • yet
 191. Seomra
  • (shom-rah)
  • room
 192. Iontacht
  • (enn-tock)
  • wonderful
 193. Cé mhéad
  • (kay vade)
  • how much, how many
 194. Slí
  • (shlee)
  • way
 195. Sórt
  • (sowrt)
  • sort (sort of)
 196. Tinn
  • (teen)
  • Sick
 197. pairc
  • (paw'rk)
  • field
 198. tóg
  • (toog)
  • take
 199. tar
  • (tor)
  • come
 200. fáth
  • (faw)
  • reason
 201. cén fáth
  • (ken faw)
  • do
 202. déan
  • (dane)
  • do
 203. cuir
  • (quir)
  • put
 204. ag cur
  • (egg kur)
  • putting
 205. fan
  • (fon)
  • stay, wait
 206. ag fanacht
  • (egg fonocht)
  • waiting
 207. ceol
  • (quol)
  • music
 208. eist
  • (ay'st)
  • listen
 209. Ag eisteacht
  • (egg ay'stock(t))
  • listening
 210. bog
  • (bug)
  • soft
  • (maw)
  • if
 211. Luí
  • (lee)
  • lie, lay
 212. leaba
  • (laba)
  • bed
 213. sin
  • (shin)
  • That
 214. Ó
  • (oh)
  • From
 215. Seo
  • (sho)
  • this, here
 216. slán
  • (slawn)
  • goodbye, safe
 217. sinn
  • (Shinn)
  • we, us
 218. siad
  • (sheed)
  • they
 219. sibh
  • (shiv)
  • you (plural)
 220. go leor
  • (gu-lore)
  • plenty, enought
 221. mac
  • (mock)
  • Son
 222. Inín
  • (in-een)
  • daughter
 223. aimsir
  • (i'm-shur)
  • weather
 224. dona
  • (dunna)
  • bad
 225. go dona
  • (go dunna)
  • (is) bad
 226. liom
  • (lum)
  • with me
 227. leat
  • (lat)
  • with you
 228. leis
  • (lesh)
  • with him
 229. Lei
  • (leh-e)
  • with her
 230. Slán leat
  • (slawn lat)
  • goodbye to you
 231. mála
  • (maw-la)
  • bag
 232. é
  • (ay)
  • he
 233. í
  • (e)
  • she
 234. Inis
  • (inish)
  • tell
 235. ag dul
  • (egg dull)
  • going
 236. fear
  • (far)
  • man
 237. bean
  • (ban)
  • woman
 238. deas
  • (das)
  • nice
  • (law)
  • day
 239. mór
  • (moor)
  • big, large
 240. oíche
  • (ee-ha)
  • night
 241. fáilte
  • (fall-ta)
  • welcome
 242. tá fáilte romhat
  • (taw fall-ta rote)
  • You're welcome
  • Lit: You have reached your destany
 243. Go raibh maith agat
  • (go rev mah agut)
  • thank you
 244. sásta
  • (sauce-ta)
  • pleased, satisfied
 245. ainm
  • (an'm)
  • name
 246. rud
  • (rud)
  • thing
 247. eile
  • (l-eh)
  • another
 248. ar bith
  • (er-bith)
  • any, at all
 249. duine
  • (den-ah)
  • person
 250. brea
  • (bra)
  • fine
 251. inniu
  • (in-yu)
  • today
 252. caint
  • (coin't)
  • talk
 253. obair
  • (ub-er)
  • work
  • (taw)
  • is (impermenant)
 254. Níl
  • (neel)
  • is not (impermenant)
  • (may)
  • me
  • (too)
  • you
  • (shay)
  • he
  • (she)
  • she
 255. an
  • (un)
  • the
 256. ach
  • (ock)
  • but, however
 257. bord
  • (board)
  • table
 258. cóta
  • (kota)
  • coat
 259. anseo
  • (un-sho)
  • here
 260. ansin
  • (un-shin)
  • there
 261. agus
  • (og-us)
  • and
 262. go maith
  • (go mah)
  • good
 263. ag
  • (egg)
  • at (or -ing)
 264. an bhfuil
  • (un will)
  • is?
 265. cá bhfuil
  • (caw will)
  • where is
  • (kay)
  • who
 266. conas
  • (kun-as)
  • how
 267. rith
  • (rih)
  • run
 268. ag rith
  • (egg rih)
  • running
 269. fuar
  • (foor)
  • cold
 270. te
  (teh)
 271. tirim
  • (tir'em)
  • dry
 272. Tháinig
  • (hawn-ig)
  • came
 273. Tiocfaidh
  • (chuck-hig)
  • will come
 274. Tabharfaidh
  • (toor-hig)
  • will give
 275. Clois
  • (Klish)
  • hear
 276. Chuala
  • (kool-ah)
  • heard
 277. Dúirt
  • (doort)
  • said
 278. Iosfaidh
  • (ees-hig)
  • will eat
 279. Féach
  • (fay'k)
  • look
 280. Chuaigh
  • (koo-ig)
  • went
 281. Rachaidh
  • (rock-ig)
  • will go
 282. Rinne
  • (renn'eh)
  • made
 283. Geobhaidh
  • (yo-hig)
  • will get
 284. Inseoidh
  • (In-show-ig)
  • will tell
 285. Bád
  • (bod)
  • boat
 286. milis
  • (mil-ish)
  • sweet
 287. hata
  • (Hata)
  • hat
 288. glúin
  • (gloo-in)
  • generation
 289. dom
  • (dum)
  • to me
 290. duit
  • (dit/g'wit)
  • to you
  • (dee)
  • to her
 291. do
  • (duh)
  • to him
 292. agat
  • (a'gut)
  • with/at you
 293. aici
  • (a'ki)
  • with/at her
 294. aige
  • (egg-eh)
  • with/at him
 295. dia duit
  • (dee-ah g'wit)
  • God be with you/hello
 296. Dia (agu)s Muire duit
  • (Dee’s Muir’a g’wit)
  • god and Blessed Mary be with you
 297. maith
  • (mah)
  • Good
  • (bee)
  • Be (imperative)
 298. Thóg
  • (Toog)
  • Took
 299. Tar
  • (tar)
  • come
 300. faoí
  • (fee)
  • under
 301. thar
  • (har)
  • over
 302. trí
  • (tree)
  • through
 303. le
  • (leh)
  • with
 304. más é do thoil
  Please
 305. an féidir leat
  • (un fay-der lat)
  • Can you
 306. Fliuch
  • (flook)
  • wet
 307. geal
  • (gall)
  • Bright
 308. Sa
  • (sha)
  • in the
 309. Ann
  • (a'wn)
  • in, there
 310. Chistin
  • (kish-tin)
  • Kitchen
 311. stáisiún
  • (stas-un)
  • station
 312. Bosca
  Box
 313. aonach
  • (a-nock)
  • fair
 314. dún
  • (doon)
  • Close
 315. Fág
  • (faw’g)
  • leave
 316. léigh
  • (lay-ig)
  • read
 317. scríobh
  • (scree-ov)
  • write
 318. tógann
  Take (pres)
 319. Tógfaidh
  Take (fut)
 320. dhún
  Closed
 321. dúnann
  close (pres)
 322. dúnfaidh
  Close (fut)
 323. ól
  Drink
 324. D'ól
  Drank
 325. ólann
  Drink (pres)
 326. ólfaidh
  Drink (fut)
 327. d ’fhág
  Left (past)
 328. fágann
  leave (pres)
 329. fágfaidh
  Will leave
 330. léann
  read (pres)
 331. léifidh
  will read (fut)
 332. scríobhann
  write (pres)
 333. scríobhfaidh
  will write
 334. d’inis
  told
 335. insíonn
  tell (pres)
 336. inseoidh
  will tell
 337. Cas
  • (kos)
  • turn
 338. díol
  • (deal)
  • sell
 339. las
  • (los)
  • light
 340. mol
  • (mul)
  • praise
 341. féar
  • (fair)
  • grass
 342. iascaire
  • (eeska're)
  • fisheman
 343. buistéara
  • (bush-tay-ra)
  • butcher
 344. scéalaí
  • (scale-ey)
  • storyteller
 345. creideamh
  • (cred'ah)
  • faith/religion
 346. cogadh
  • (cug'ah)
  • war
 347. fuinneoig
  • (F'win-ogue)
  • window
 348. cáil
  • (call)
  • fame
 349. fiacail
  • (fee-kill)
  • tooth
 350. cláirseach
  • (klar-shock)
  • harp
 351. iad
  • (ee'd)
  • they
 352. Pós
  • (poos)
  • marry
 353. trúa
  • (troo-ah)
  • pity
  • (me)
  • month
 354. blian
  • (blee'n)
  • year
 355. i mbliana
  • (i mblee’na)
  • This year
 356. chughainn
  towards us
 357. chugam
  towards me
 358. caite
  worn, spent
 359. an t-earrach
  • (un tar’ock)
  • the spring
 360. an samhradh
  • (un sour'ah)
  • the summer
 361. an fómhar
  • (un fore)
  • the autumn
 362. an geimhreadh
  • (un gee’rah)
  • the winter
 363. bac
  • (bock)
  • bother
 364. ná bac
  Don't bother
 365. Béarla
  • (bear-la)
  • English
 366. cuid
  • (quid)
  • part, piece
 367. Tá orm
  I must
 368. Ólta
  I am completely drank
 369. Tuig
  • (tig)
  • understand
 370. Tuigim
  • (tigim)
  • I understand
 371. an dtuigeann tú?
  Do you understand?
 372. tuigfidh me
  I will understand
 373. brí
  • (bree)
  • meaning
 374. Céard
  • (cared)
  • what
 375. uaim
  • (uum)
  • From me
 376. uait
  • (uut)
  • from you
 377. uaidh
  • (uu-ig)
  • from him
 378. uaithi
  • (uu-he)
  • from her
 379. aghaidh
  • (eye'ig)
  • face
 380. le haghaidh
  • (le hi'ig)
  • for
 381. in aghaidh
  • (in hi-ig)
  • against
 382. ar aghaidh
  facing
 383. ar aghaidh leat!
  On you go!
 384. níos
  • (nee'os)
  • A Comparative Adv
 385. deartháir
  • (dre’har)
  • brother
 386. deirfiúr
  • (dri’foor)
  • sister
 387. uncail
  uncle
 388. aintin
  aunt
 389. as
  • (oss)
  • out of
 390. ocras
  • (ock'ros)
  • hunger
 391. tuirse
  • (tir’sha)
  • tiredness, fatigue
 392. áit éigin
  some place
 393. duine éigin
  some person
 394. lá éigin
  some day
 395. arán
  • ah-raw’n
  • bread
 396. iasc
  fish
 397. feoil
  meat
 398. anraith
  soup
 399. gan aon rud
  without anything
 400. faigh
  • fi’ig
  • get
 401. sioc
  • shook
  • frost
 402. sneachta
  • shnocht-ah
  • snow
 403. ná faigh
  don’t get
 404. ag fáil
  getting
 405. faighte
  got
 406. Cén uair?
  when? what time?
Author:
mebarstow
ID:
120798
Card Set:
Irish 1
Updated:
2011-12-06 07:56:25
Tags:
Gaeilge Irish vocabulary
Folders:

Description:
UC Berkeley Elementary Modern Irish
Show Answers: