Chapter 14 subjects and wa.txt

The flashcards below were created by user winston1138 on FreezingBlue Flashcards.

 1. I/me
  watashi
 2. you
  anata
 3. friend
  tomadachi
 4. person
  hito
 5. he/she
  sono hito
 6. pluralizer(people)
  -tachi
 7. polite name suffix
  -san
 8. we
  watashi-tachi
 9. youse
  anata-tachi
 10. people
  hito-tachi
 11. January is winter.
  Ichi-gatsu wa fuyu desu.
 12. I am John.
  Watashi wa Jon desu.
 13. The name is Suzuki.
  Namae wa Suzuki desu.
 14. July is summer, isn't it?
  Shichi-gatsu wa natsu desu ne.
 15. Is today Thursday?
  Kyou wa mokuyoubi desu ka?
 16. Is Mariko Japanese?
  Mariko-san wa Nihon-jin desu ka?
 17. Is March winter?
  San-gatsu wa fuyu desu ka?
 18. Am I a cat?
  Watashi wa neko desu ka?
 19. Are you American?
  Anata wa Amerika-jin desu ka?
 20. Yesterday was Sunday.
  Kinou wa nichiyoubi deshita.
 21. Last week was October.
  Senshuu wa juu-gatsu deshita.
 22. Mr. Suzuki was American.
  Suzuki-san wa Amerika-jin deshita.
 23. Last month was August.
  Sengetsu wa hachi-gatsu deshita.
 24. Today is not Sunday.
  Kyou wa nichiyoubi dewa arimasen.
 25. September is not winter.
  Ku-gatsu wa fuyu dewa arimasen.
 26. July is not autumn.
  Shichi-gatsu wa aki dewa arimasen.
 27. I am not John.
  Watashi wa Jon-san dewa arimasen.
 28. Mariko was not Japanese.
  Mariko-san wa Nihon-jin dewa arimasen deshita.
 29. That person was not American.
  Sono hito wa Amerika-jin dewa arimasen deshita.
 30. June was not winter.
  Roku-gatsu wa fuyu dewa arimasen deshita.
 31. Yesterday was not Thursday.
  Kinou wa mokuyoubi dewa arimasen deshita.
Author:
winston1138
ID:
121903
Card Set:
Chapter 14 subjects and wa.txt
Updated:
2011-12-08 19:38:26
Tags:
Chapter 14 subjects wa
Folders:

Description:
Chapter 14 subjects and wa
Show Answers: