Hooked on TOEFL

The flashcards below were created by user songtran on FreezingBlue Flashcards.

 1. medieval
  • -thuộc thời Trung Cổ
  • - người thời Trung Cổ
 2. nobility
  • - giới quý tộc
  • - tính cao quý, cao thượng, thanh cao
 3. discriminate
  phân biệt đối xử
 4. gauche
  vụng về
 5. sinister
  • - gở, mang điềm xấu
  • - độc ác, hung hãn, nham hiểm
 6. dexterity
  • sự khéo léo, khéo tay
  • sự thuận dùng tay phải
 7. estimate
  sự đánh giá, ước lượng
 8. fetus (foetus)
  thai, bào thai
 9. despair
  • - sự thất vọng, tuyệt vọng
  • - thất vọng, tuyệt vọng
 10. ambidextrous
  • - thuận cả hai tay, ăn ở hai lòng
  • - người thuận cả hai tay, ăn ở hai lòng
 11. session
  buổi học
 12. comic strip
  truyện tranh (trên báo)
 13. gradually
  dần dần, từ từ
 14. cape
  áo choàng (siêu nhân)
 15. tights
  đồ bó (siêu nhân)
 16. enduring
  • lâu dài
  • nhẫn nại, kiên trì, dai sức
 17. genre
  loại, thể loại
 18. mythos or mythology
  thần thoại
 19. distinct
  • khác biệt
  • rõ ràng
  • dứt khoát, nhất định
 20. distinctive
  đặc biệt, để phân biệt
 21. fly off
  to seperate, revolt, detach suddenly
 22. spill
  • sự làm tràn
  • làm tràn
 23. composition
  bài luận, tiểu luận
 24. exposition
  sự trình bày, mô tả, giải thích
 25. American Congress
  quốc hội Mỹ
 26. congress
  đại hội
 27. conservative
  • bảo thủ
  • ôn hòa
  • người bảo thủ
  • đảng viên Đảng bảo thủ (Anh), thuộc về Đảng bảo thủ
 28. constitution
  hiến pháp
 29. federal
  liên bang
 30. executive
  • quản trị (adj)
  • hành pháp (adj)
  • ngành hành pháp của 1 chính phủ
  • ủy viên ban chấp hành, ban quản trị (của tổ chức)
 31. legislative
  lập pháp (adj)
 32. amendment
  • sự sửa đổi, bổ sung
  • sự cải tà quy chánh
 33. explicitly
  rõ ràng, dứt khoát (adv)
 34. devolve
  được chuyển giao, trao cho .. (v)
Author:
songtran
ID:
122656
Card Set:
Hooked on TOEFL
Updated:
2011-12-14 16:51:15
Tags:
english hooked TOEFL vocabulary
Folders:

Description:
english vocabulary
Show Answers: