Campus Life terms

The flashcards below were created by user songtran on FreezingBlue Flashcards.

 1. assessment
  • hành động đánh giá
  • mức số tiền ấn định phải trả
 2. audit
  • học dự thính
  • kiểm toán
  • sự kiểm toán
 3. auditorium
  thính phòng
 4. charity bazaar
  nơi bán hàng từ thiện
 5. citation
  • sự trích dẫn
  • câu trích dẫn
 6. commencement
  • lễ phát bằng
  • sự khởi đầu
 7. dean
  chủ nhiệm khoa
 8. dissertation
  luận văn, luận án
 9. draw/withdraw
  rút tiền, rút lui, rút khỏi
 10. fabrication
  • sự làm giả (giấy tờ, văn kiện)
  • sự bịa đặt
  • sự chế tạo, sản xuất
 11. flunk
  • đánh trượt
  • thi trượt
 12. fraternity
  hội (nam sinh) đại học
 13. infirmary
  bệnh xá
 14. mortgage
  • văn tự thế chấp
  • tiền thế chấp
  • thế chấp
 15. plagiarism
  sự đạo văn
 16. pledge
  • vật cầm cố
  • sự thế chấp
  • lời thề
  • and verbs
 17. prospect
  • triển vọng
  • người có triển vọng
 18. prospective
  tương lai, sắp tới
 19. recitation
  sự đọc thuộc lòng, ngâm thơ, kể chuyện
 20. recruitment
  sự tuyển mộ
 21. reference book
  sách tham khảo
 22. sorority
  hội nữ sinh
 23. tough course
  khóa học khó
 24. regent
  New York State standardized test
 25. tuition waiver
  don't know yet :P
 26. utility fee
  phí tiện ích
 27. varsity
  đội thể thao đại diện trường
 28. withdrawal note
  don't know yet :P
 29. work-study
  work part-time to earn money for studying
 30. yearbook
  kỷ yếu (hằng năm)
Author:
songtran
ID:
122664
Card Set:
Campus Life terms
Updated:
2011-12-14 15:21:11
Tags:
term vocabulary campus life
Folders:

Description:
useful term for campus life
Show Answers: