Symbolism

The flashcards below were created by user clarizeyale on FreezingBlue Flashcards.

 1. Image Upload 1
  • Jupiter and Semele
  • Moreau
  • 1875
  • Symbolism
 2. Image Upload 2
  • The Cyclops
  • Redon
  • 1910
  • Symbolism
 3. Image Upload 3
  • The Scream
  • Munch
  • 1910
  • Symbolism
 4. Image Upload 4
  • Puberty
  • Munch
  • 1910
  • Symbolism
 5. Image Upload 5
  • Christ's Entry into Brussels
  • Ensor
  • 1910
  • Symbolism
 6. Image Upload 6
  • The Sleeping Gypsy
  • Rousseau
  • 1910
  • Symbolism
 7. Image Upload 7
  • The Dream
  • Rousseau
  • 1910
  • Symbolism
 8. Image Upload 8
  • Death on a Pale Horse
  • Ryder
  • 1910
  • Symbolism
Author
ID
122995
Card Set
Symbolism
Description
Symbolism
Updated
Show Answers