Irish

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. bord
  table
 2. anseo
  here
 3. ansin
  there
 4. an bhfuil
  is?
 5. ca bhfuil
  where is
 6. who
 7. conas
  how
 8. rith
  run
 9. fuar
  cold (foor)
 10. te
  hot (teh)
 11. tirim
  dry
 12. fliuch
  wet (fluck)
 13. Fear
  man
 14. Bean
  woman
 15. deas
  nice
 16. day
 17. mór
  big, large
 18. beag
  small (byug)
 19. oíche
  night (ee-ha)
 20. fáilte
  welcome (fall-ta)
 21. tá fáilte romhat
  you're welcome (taw fall-ta rote)
 22. sásta
  pleased, satisfied
 23. ainm
  name
 24. rud
  thing
 25. eile
  another (leh)
 26. ar bith
  any, at all (er-bih)
 27. duine
  person
 28. brea
  fine
 29. inniu
  today
 30. caint
  talk
 31. obair
  work
 32. sin
  that
 33. ó
  from
 34. seo
  this
 35. slán
  goodbye, safe
 36. sinn
  we, us
 37. siad
  they (sheed)
 38. sibh
  you pl.
 39. mac
  son
 40. inín
  daughter
 41. aimsir
  weather
 42. liom
  with me
 43. leat
  with you
 44. leis
  with him
 45. lei
  with her
 46. mála
  bag
 47. é
  he
 48. í
  her
 49. inis
  tell
 50. tóg
  take
 51. ag dul
  going
 52. geal
  bright (gal)
 53. cé mhead
  how much, how many (kay vade)
 54. slí
  way (shlee)
 55. sórt
  sort [sort of]
 56. tinn
  sick (teen)
 57. pairc
  field
 58. tar
  come
 59. fáth
  reason
 60. cén fáth
  why
 61. déan
  do (dane)
 62. cuir
  put
 63. ag cur
  putting
 64. fan
  stay, wait (fawn)
 65. ag fanacht
  waiting
 66. ceol
  music
 67. eist
  listen (ay'st)
 68. ag eisteacht
  listening
 69. bog
  soft (bug)
 70. if
 71. luí
  lie, lay (lee)
 72. leaba
  bed
 73. trá
  beach
 74. am
  time (aw'm)
 75. tír
  country
 76. tine
  fire (tin-eh)
 77. doras
  door (doris)
 78. suí
  sit (see)
 79. síos
  down (she-os)
 80. tabhair
  give (toor)
 81. go dtí
  to [the shop, the beach, etc]
 82. cailín
  girl
 83. aon
  one, any (ay'n)
 84. airgead
  money
 85. álainn
  beautiful (all-in)
 86. scéal
  story
 87. baile
  home (bol'yeh)
 88. ag dul abhaile
  going home
 89. farraige
  sea (for-e-geh)
 90. fós
  yet (fohs)
 91. seomra
  room (shom-rah)
 92. iontacht
  wonderful (een-tuck)
 93. arsa
  says
 94. maidin
  morning (majin)
 95. óg
  young
 96. sean
  old (shan)
 97. ea
  it
 98. is ea
  it is
 99. an ea?
  is it?
 100. istig
  inside
 101. amuigh
  outside (ahm-whi)
 102. ceart
  correct, right
 103. arís
  again
 104. glán
  clean
 105. thíos
  below
 106. thuas
  above
 107. sa
  in the
 108. in san
  in the
 109. solas
  light
 110. coláiste
  college
 111. clog
  clock, bell
 112. bia
  food
 113. sráide
  street
 114. amáireach
  tomorrow
 115. mar
  because
 116. mar sin
  so
 117. brón
  sad, sadness (brown)
 118. áthas
  happy, happiness (aw-has)
 119. múinteoir
  teacher (mune-tor)
 120. go minic
  often
 121. slúa
  crowd
 122. ar ball
  in a while
 123. tar éis
  after
 124. anocht
  tonight
 125. aréir
  last night
 126. siopa
  shop
 127. bóthar
  road
 128. go deo
  forever (go-joe)
 129. seachtain
  week
 130. rince
  dance
 131. damhsa
  dance
 132. ag foghlaim
  learning (egg-fow-lem)
 133. ag ithe
  eating
 134. ag imeacht
  going
 135. ag imirt
  playing
 136. lón
  lunch
 137. ag casadh
  turning, playing [as in music]
 138. ag canadh
  singing
 139. ag déanamh
  doing
 140. ar ais
  back [return]
 141. isteach
  in, into
 142. amach
  out
 143. fresin
  also, as well
 144. cat
  cat (cot)
 145. madra
  dog
 146. cinnte
  certain, sure
 147. cúpla
  a few
 148. riamh
  ever
 149. ó shin
  since (oh-hin)
 150. nua
  new
 151. bán
  white
 152. rua
  red
 153. gorm
  blue
 154. glas
  green
 155. dubh
  black
 156. donn
  brown (down)
 157. gach
  every
 158. nuair
  when
 159. i gconaí
  always
 160. don't [verb prefix]
 161. na
  the [plural]
 162. nóiméad
  minute (no made)
 163. uair
  hour
 164. cad tá cárr?
  what is wrong?
 165. súil
  eye (sool)
 166. ta súil agam
  i hope
 167. is cuma liom
  i don't mind/care
 168. timpeall
  around, about
 169. aon
  one, any
 170. two
 171. trí
  three
 172. ceathair
  four (kah-hur)
 173. cúig
  five
 174. six (shay)
 175. seacht
  seven
 176. ocht
  eight
 177. naoí
  nine (nee)
 178. deich
  ten (deh)
 179. áit
  place
 180. ann
  there
 181. ar
  on
 182. as
  out of
 183. arsa
  said
 184. buachaill
  boy
 185. snámh
  swim (snaw've)
 186. chun
  to
 187. leath
  half (lah)
 188. ceathrú
  quarter (kah-roo)
 189. le chéile
  together
 190. meán oíche
  midnight
 191. meán lae
  midday
 192. is docha
  probably
 193. ciúin
  quiet (qun)
 194. fios
  knowledge (fis)
 195. tá a fhios agam
  i know
 196. ard
  high, height (aw'rd)
 197. réidh
  ready (ray-ig)
 198. leanbh
  child (lanov)
 199. scoil
  school (squel)
 200. fada
  long [time/distance]
 201. abair
  say
 202. ná habair
  don't say
 203. sin an méid
  that's all
 204. siúl
  walk (shool)
 205. ag léimt
  jumping, leaping
 206. léim
  jump/leap
 207. tuirseach
  tired (tir-shock)
 208. codladh
  sleep
 209. a chodladh
  to bed, to sleep
 210. luath
  fast, early
 211. go luath
  soon
 212. ceacht
  lesson
 213. mise
  myself [emphatic]
 214. tusa
  yourself [emphatic]
 215. saor
  free, cheap
 216. daor
  expensive
 217. tráthnóna
  afternoon/evening
 218. Dé Luain
  Monday
 219. Dé Máirt
  Tuesday
 220. Dé Céadaoin
  Wednesday
 221. Dé Déardaoin
  Thursday
 222. Dé hAoine
  Friday
 223. Dé Sathairn
  Saturday
 224. Dé Domnaigh
  Sunday
 225. báisteach
  rain
 226. gaoth
  wind (gwee)
 227. saol
  life (sail)
 228. trasna
  across (tras-nah)
 229. ceann
  head (k'yown)
 230. morán
  much
 231. strainséar
  stranger, visitor
 232. strainsérí
  strangers
 233. idir
  between
 234. falla
  wall
 235. sagart
  priest
 236. talamh
  land, ground
 237. grá
  love
 238. taobh
  side (tave)
 239. amháin
  only one, once
 240. céanna
  same (kana)
 241. cosúil
  like
 242. an iomarca
  too much, too many
 243. aois
  age
 244. coicís
  fortnight
 245. cos
  leg
 246. croí
  heart
 247. bialann
  restaurant
Author:
Anonymous
ID:
123264
Card Set:
Irish
Updated:
2011-12-13 03:05:30
Tags:
irish
Folders:

Description:
irish
Show Answers: