Unit 10 MM PHONE.txt

The flashcards below were created by user nikolas73 on FreezingBlue Flashcards.

 1. bush,
  θάμνος
 2. bark,
  φλοιός δέντρου.
 3. branch ,
  κλαδί
 4. bud ,
  μπουμπούκι
 5. seed ,
  σπόρος
 6. stalk ,
  κοτσάνι μίσχος
 7. trunk ,
  κορμός
 8. twig ,
  κλαδάκι παρακλάδι
 9. weed ,
  αγριόχορτο ,
 10. weed ,
  ξεχορταριάζω
 11. blossom ,
  άνθος
 12. reptile ,
  ερπετό ερπετοειδής σαν ερπετό
 13. mammal ,
  θηλαστικό
 14. amphibian
  αμφίβιο
 15. species ,
  είδος (ζώου φυτού)
 16. invertebrate ,
  ασπόνδυλο ζώο
 17. shell ,
  κέλυφος καβούκι
 18. hatch ,
  εκκολάπτομαι
 19. cold-blooded ,
  ψυχρόαιμος (για ζώα)
 20. scaly ,
  φρλιδωτός λεπιδωτός
 21. habitat,
  φυσικό περιβάλλον
 22. hibernate ,
  πέφτω σε χειμερία νάρκη
 23. nest ,
  φωλιά
 24. lay ,
  γεννώ (αβγά) τοποθετώ ακουμπώ
 25. lay the table ,
  στρώνω το τραπέζι.
 26. fur ,
  τρίχωμα γούνα
 27. indigenous ,
  ντόπιος ιθαγενής
 28. nurtured ,
  τρέφω καλλιεργώ
 29. pouch ,
  μάρσιπος
 30. resemble ,
  μοιάζω
 31. tadpole ,
  γυρίνος
 32. gland ,
  αδένας
 33. predator ,
  αρπακτικό (ζώο πτηνό)
 34. predatory ,
  αρπακτικός
 35. feather ,
  φτερό πούπουλο
 36. incubate,
  κλωσώ (αβγά)
 37. chick ,
  κοτοπουλάκι
 38. fend for (myself) ,
  συντηρούμαι μόνος μου
 39. offspring ,
  απόγονος
 40. creature ,
  πλάσμα
 41. νenomous,
  δηλητηριώδης
 42. in pursuit ,
  σε αναζήτηση
 43. aversion,
  απέχθεια
 44. encounter,
  απροσδόκητη συνάντηση
 45. thrive ,
  ευδοκιμώ
 46. impact,
  επίδραση
 47. impose ,
  επιβάλλω
 48. ban take place,
  απαγόρευση
 49. extentn,
  βαθμό μέγεθος
 50. in captiνity ,
  στη αιχμαλωσία
 51. in the wild ,
  σε φυσικό περιβάλλον στην άγρια φύση
 52. abolish ,
  κατι
 53. adνocate ,
  υπερασπίζομαι δημόσια
 54. advocacy ,
  υπεράσπιση
 55. advocate ,
  συνήγορος υπερασπιστής
 56. approνe,
  εγκρίνω
 57. bar ,
  αποκλείω απαγορεύω
 58. condemn ,
  καταδικάζω
 59. consent ,
  συναινώ συμφωνώ
 60. endorse ,
  υποστηρίζω
 61. permit ,
  επιτρέπω
 62. permission ,
  άδεια
 63. permit ,
  επίσημη άδεια (από τις αρχές)
 64. protest ,
  διαμαρτύρομαι
 65. protest ,
  διαμαρτυρία
 66. protester ,
  διαμαρτυρόμενος
 67. kitten ,
  γατάκι
 68. puppy ,
  κουτάβι
 69. tadpole ,
  10.29
 70. lamb ,
  αρνί
 71. kid,
  κατσικάκι
 72. calf ,
  μοσχάρι
 73. cub ,
  νεογνό (λύκου αρκούδας λιονταριού κλπ)
 74. foal ,
  πουλάρια
 75. chirp ,
  τιτιβίζω
 76. croak ,
  κοάζω κράζω.
 77. mew ,
  νιαουρίζω


  • howl ,
  • ουρλιάζω
 78. capsize ,
  αναποδογυρίζω (για βάρκα)
 79. capture ,
  αιχμαλωτίζω
 80. captivate ,
  σαγηνεύω
 81. conserve ,
  διατηρώ προφυλάσσω
 82. observe ,
  παρατηρώ
 83. preserve,
  προστατεύω συντηρώ
 84. immigration ,
  μετανάστευση (προς μια χώρα)
 85. migration ,
  μετανάστευση αποδημία
 86. emigration,
  μετανάστευση (από μια χώρα)
 87. docile ,
  υπάκουος πειθήνιος
 88. tame ,
  ήμερος
 89. domestic ,
  κατοικίδιος οικιακός
 90. physical ,
  σωματικός
 91. genuine ,
  γνήσιος
 92. natural ,
  φυσικός
 93. evolution ,
  εξέλιξη
 94. extinction ,
  εξαφάνιση (είδους)
 95. extermination ,
  εξολόθρευση
 96. prey ,
  θήραμα
 97. poacher ,
  λαθροκυνηγός
 98. involve ,
  συμπεριλαμβάνω αφορώ
 99. revolve ,
  περιστρέφω -ομαι
 100. doubtful ,
  αμφίβολος
 101. dutiful ,
  υπάκουος
 102. eventful ,
  περιπετειώδης πολυτάραχος
 103. fruίtful ,
  αποδοτικός καρποφόρος γόνιμος
 104. merciless ,
  άσπλαχνος σκληρός
 105. motionless ,
  ακίνητος
 106. pitiful ,
  αξιοθρήνητος
 107. pointless ,
  άσκοπος
 108. priceless ,
  μεγάλης αξίας
 109. relentless ,
  αδιάκοπος
 110. restless ,
  ανήσυχος
 111. shameless ,
  ξεδιάντροπος
 112. shameful ,
  αισχρός
 113. shapeless ,
  ακανόνιστος ασύμμετρος
 114. tactful ,
  διακριτικός
 115. worthless ,
  χωρίς αξία
 116. youthful ,
  νεανικός
 117. featherless ,
  χωρίς φτερά
 118. cultivate ,
  καλλιεργώ καλλιεργώ αναπτύσσω
 119. dig,
  σκάβω Ψάχνω παντού (πληροφορίες)
 120. fertile ,
  εύφορος γόνιμος παραγωγικός
 121. flοuήsh,
  ευδοκιμώ αναπτύσσομαι
 122. flourish ,
  χειρονομία ρίζα (φυτού) οικογενειακές ρίζες αιτία
 123. sow ,
  φυτεύω σπόρους σπέρνι/ι (αμφιβολίες διχόνοια κλπ.)
 124. stem stem from ,
  προέρχομαι από
 125. unearth ,
  ξεθάβω ανακαλύπτω
 126. deep-rooted ,
  ριζωμένος
 127. field,
  χωράφι
 128. leave no stone unturned ,
  κινώ γη και ουρανό
 129. branch ,
  διακλαδίζομαι παράρτημα υποκατάστημα
 130. coat ,
  τρίχωμα ζώου στρώμα επίστρωση επικαλύπτω
 131. plant,
  φυτεύω τοποθετώ ενοχοποιητικά
 132. stamp out ,
  καταστέλλω
 133. back out ,
  αποσύρομαι εγκαταλείπω
 134. wear out ,
  εξαντλώ Looking
 135. psych out ,
  αποθαρρύνω (αντίπαλο)
 136. drop out ,
  εγκαταλείπω (σπουδές διαγωνισμό
 137. singJe out ,
  ξεχωρίζω διαλέγω
 138. run out ,
  λήγω δεν ισχύω
 139. hoId out ,
  αντέχω
 140. work out ,
  γυμνάζομαι
 141. bum out ,
  εξαντλούμαι Kαταπoνoύμαι
 142. fundamentaJIy ,
  βασικά
 143. fJawed ,
  ελαπωματικός
 144. radicaI ,
  ριζικός ριζοσπαστικός
 145. makeover ,
  ολοκληρωτική ανανέωση
 146. unjustifiabIe ,
  see 6.129
 147. state of affairs ,
  κατάσταση
 148. utterIy ,
  see 6.147
 149. disgracefuJ ,
  αισχρός ατιμωτικός
 150. incensed ,
  see 6.83
 151. spectacIe ,
  θέαμα.
 152. beyond (someone's) comprehension ,
  ακατανόητος
 153. utmost ,
 154. concern ,
  ανησυχία
 155. make a stand against ,
  προβάλλω σθεναρή αντίσταση
 156. start from scratch ,
  ξεκινώ από την αρχή
Author
ID
123592
Card Set
Unit 10 MM PHONE.txt
Description
Mastermind
Updated
Show Answers