Unit 10 MM PHONE.txt

Home > Preview

The flashcards below were created by user nikolas73 on FreezingBlue Flashcards.


 1. bush,
  θάμνος
 2. bark,
  φλοιός δέντρου.
 3. branch ,
  κλαδί
 4. bud ,
  μπουμπούκι
 5. seed ,
  σπόρος
 6. stalk ,
  κοτσάνι μίσχος
 7. trunk ,
  κορμός
 8. twig ,
  κλαδάκι παρακλάδι
 9. weed ,
  αγριόχορτο ,
 10. weed ,
  ξεχορταριάζω
 11. blossom ,
  άνθος
 12. reptile ,
  ερπετό ερπετοειδής σαν ερπετό
 13. mammal ,
  θηλαστικό
 14. amphibian
  αμφίβιο
 15. species ,
  είδος (ζώου φυτού)
 16. invertebrate ,
  ασπόνδυλο ζώο
 17. shell ,
  κέλυφος καβούκι
 18. hatch ,
  εκκολάπτομαι
 19. cold-blooded ,
  ψυχρόαιμος (για ζώα)
 20. scaly ,
  φρλιδωτός λεπιδωτός
 21. habitat,
  φυσικό περιβάλλον
 22. hibernate ,
  πέφτω σε χειμερία νάρκη
 23. nest ,
  φωλιά
 24. lay ,
  γεννώ (αβγά) τοποθετώ ακουμπώ
 25. lay the table ,
  στρώνω το τραπέζι.
 26. fur ,
  τρίχωμα γούνα
 27. indigenous ,
  ντόπιος ιθαγενής
 28. nurtured ,
  τρέφω καλλιεργώ
 29. pouch ,
  μάρσιπος
 30. resemble ,
  μοιάζω
 31. tadpole ,
  γυρίνος
 32. gland ,
  αδένας
 33. predator ,
  αρπακτικό (ζώο πτηνό)
 34. predatory ,
  αρπακτικός
 35. feather ,
  φτερό πούπουλο
 36. incubate,
  κλωσώ (αβγά)
 37. chick ,
  κοτοπουλάκι
 38. fend for (myself) ,
  συντηρούμαι μόνος μου
 39. offspring ,
  απόγονος
 40. creature ,
  πλάσμα
 41. νenomous,
  δηλητηριώδης
 42. in pursuit ,
  σε αναζήτηση
 43. aversion,
  απέχθεια
 44. encounter,
  απροσδόκητη συνάντηση
 45. thrive ,
  ευδοκιμώ
 46. impact,
  επίδραση
 47. impose ,
  επιβάλλω
 48. ban take place,
  απαγόρευση
 49. extentn,
  βαθμό μέγεθος
 50. in captiνity ,
  στη αιχμαλωσία
 51. in the wild ,
  σε φυσικό περιβάλλον στην άγρια φύση
 52. abolish ,
  κατι
 53. adνocate ,
  υπερασπίζομαι δημόσια
 54. advocacy ,
  υπεράσπιση
 55. advocate ,
  συνήγορος υπερασπιστής
 56. approνe,
  εγκρίνω
 57. bar ,
  αποκλείω απαγορεύω
 58. condemn ,
  καταδικάζω
 59. consent ,
  συναινώ συμφωνώ
 60. endorse ,
  υποστηρίζω
 61. permit ,
  επιτρέπω
 62. permission ,
  άδεια
 63. permit ,
  επίσημη άδεια (από τις αρχές)
 64. protest ,
  διαμαρτύρομαι
 65. protest ,
  διαμαρτυρία
 66. protester ,
  διαμαρτυρόμενος
 67. kitten ,
  γατάκι
 68. puppy ,
  κουτάβι
 69. tadpole ,
  10.29
 70. lamb ,
  αρνί
 71. kid,
  κατσικάκι
 72. calf ,
  μοσχάρι
 73. cub ,
  νεογνό (λύκου αρκούδας λιονταριού κλπ)
 74. foal ,
  πουλάρια
 75. chirp ,
  τιτιβίζω
 76. croak ,
  κοάζω κράζω.
 77. mew ,
  νιαουρίζω
 78. howl ,
  ουρλιάζω
 79. capsize ,
  αναποδογυρίζω (για βάρκα)
 80. capture ,
  αιχμαλωτίζω
 81. captivate ,
  σαγηνεύω
 82. conserve ,
  διατηρώ προφυλάσσω
 83. observe ,
  παρατηρώ
 84. preserve,
  προστατεύω συντηρώ
 85. immigration ,
  μετανάστευση (προς μια χώρα)
 86. migration ,
  μετανάστευση αποδημία
 87. emigration,
  μετανάστευση (από μια χώρα)
 88. docile ,
  υπάκουος πειθήνιος
 89. tame ,
  ήμερος
 90. domestic ,
  κατοικίδιος οικιακός
 91. physical ,
  σωματικός
 92. genuine ,
  γνήσιος
 93. natural ,
  φυσικός
 94. evolution ,
  εξέλιξη
 95. extinction ,
  εξαφάνιση (είδους)
 96. extermination ,
  εξολόθρευση
 97. prey ,
  θήραμα
 98. poacher ,
  λαθροκυνηγός
 99. involve ,
  συμπεριλαμβάνω αφορώ
 100. revolve ,
  περιστρέφω -ομαι
 101. doubtful ,
  αμφίβολος
 102. dutiful ,
  υπάκουος
 103. eventful ,
  περιπετειώδης πολυτάραχος
 104. fruίtful ,
  αποδοτικός καρποφόρος γόνιμος
 105. merciless ,
  άσπλαχνος σκληρός
 106. motionless ,
  ακίνητος
 107. pitiful ,
  αξιοθρήνητος
 108. pointless ,
  άσκοπος
 109. priceless ,
  μεγάλης αξίας
 110. relentless ,
  αδιάκοπος
 111. restless ,
  ανήσυχος
 112. shameless ,
  ξεδιάντροπος
 113. shameful ,
  αισχρός
 114. shapeless ,
  ακανόνιστος ασύμμετρος
 115. tactful ,
  διακριτικός
 116. worthless ,
  χωρίς αξία
 117. youthful ,
  νεανικός
 118. featherless ,
  χωρίς φτερά
 119. cultivate ,
  καλλιεργώ καλλιεργώ αναπτύσσω
 120. dig,
  σκάβω Ψάχνω παντού (πληροφορίες)
 121. fertile ,
  εύφορος γόνιμος παραγωγικός
 122. flοuήsh,
  ευδοκιμώ αναπτύσσομαι
 123. flourish ,
  χειρονομία ρίζα (φυτού) οικογενειακές ρίζες αιτία
 124. sow ,
  φυτεύω σπόρους σπέρνι/ι (αμφιβολίες διχόνοια κλπ.)
 125. stem stem from ,
  προέρχομαι από
 126. unearth ,
  ξεθάβω ανακαλύπτω
 127. deep-rooted ,
  ριζωμένος
 128. field,
  χωράφι
 129. leave no stone unturned ,
  κινώ γη και ουρανό
 130. branch ,
  διακλαδίζομαι παράρτημα υποκατάστημα
 131. coat ,
  τρίχωμα ζώου στρώμα επίστρωση επικαλύπτω
 132. plant,
  φυτεύω τοποθετώ ενοχοποιητικά
 133. stamp out ,
  καταστέλλω
 134. back out ,
  αποσύρομαι εγκαταλείπω
 135. wear out ,
  εξαντλώ Looking
 136. psych out ,
  αποθαρρύνω (αντίπαλο)
 137. drop out ,
  εγκαταλείπω (σπουδές διαγωνισμό
 138. singJe out ,
  ξεχωρίζω διαλέγω
 139. run out ,
  λήγω δεν ισχύω
 140. hoId out ,
  αντέχω
 141. work out ,
  γυμνάζομαι
 142. bum out ,
  εξαντλούμαι Kαταπoνoύμαι
 143. fundamentaJIy ,
  βασικά
 144. fJawed ,
  ελαπωματικός
 145. radicaI ,
  ριζικός ριζοσπαστικός
 146. makeover ,
  ολοκληρωτική ανανέωση
 147. unjustifiabIe ,
  see 6.129
 148. state of affairs ,
  κατάσταση
 149. utterIy ,
  see 6.147
 150. disgracefuJ ,
  αισχρός ατιμωτικός
 151. incensed ,
  see 6.83
 152. spectacIe ,
  θέαμα.
 153. beyond (someone's) comprehension ,
  ακατανόητος
 154. utmost ,
 155. concern ,
  ανησυχία
 156. make a stand against ,
  προβάλλω σθεναρή αντίσταση
 157. start from scratch ,
  ξεκινώ από την αρχή

Card Set Information

Author:
nikolas73
ID:
123592
Filename:
Unit 10 MM PHONE.txt
Updated:
2011-12-14 08:00:09
Tags:
Mastermind
Folders:

Description:
Mastermind
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview