ไทย-สระยาว

Card Set Information

Author:
gemszar
ID:
123603
Filename:
ไทย-สระยาว
Updated:
2011-12-14 07:58:15
Tags:
สระยาว ไทย long vowels Thai sara yaao
Folders:

Description:
สระยาว (sara-yaao) long vowels
Show Answers:

 1. อา
  /aa/
 2. อี
  /ii/
 3. อู
  /uu/
 4. เอ
  /ee/
 5. โอ
  /oo/
 6. ไอ
  /ai/
 7. เอา
  /ao/