Svenska_09

The flashcards below were created by user arteum on FreezingBlue Flashcards.

 1. att klia
  to itch
 2. inåtvänd
  withdrawn
 3. en gylf
  ширинка
 4. i gengäld
  in return
 5. avsedd för
  intended for
 6. avlägsen
  remote
 7. ryckigt
  fitfully
 8. att förvänta
  to expect
 9. att omvädera
  to reevaluate
 10. att avta
  to decrease, fade
 11. att överväldiga
  to overwhelm
Author
ID
124977
Card Set
Svenska_09
Description
från Ninni Homlqvist, "Kostym"
Updated
Show Answers