mat 3.1

Home > Preview

The flashcards below were created by user TeaTime on FreezingBlue Flashcards.


 1. Definice: Vzor množiny při zobrazení
 2. Definice: funkce, funkce (ne)rostoucí/(ne)klesající, sudé/liché, periodické, omezené
  
 3. Definice: (prstencové) okolí (nevlastního) bodu, levé a pravé okolí
 4. Definice: limita funkce, limita funkce zprava/zleva
 5. Definice: spojitost fce ,spojitost fce zprava/zleva
 6. Věta o jednoznačnosti limity fce + důkaz
 7. Věta o vlastní limitě a omezenosti + důkaz
 8. Definice: aritmetika limit fcí + spojitost
 9. Aritmetika limit fcí: podíl + dukaz
 10. Aritmetika limit fcí: součet + dukaz
 11. Věta o srovnání fcí (obousměrná) (limita funkce a uspořádání) + důkaz
 12. Věta o dvou policajtech pro fce + důkaz
 13. Věta o limitě složené fce + dukaz
 14. Heineova věta (polovina) + důkaz
 15. Věta o limitě monotónní fce + dukaz
 16. Bolzanova věta o nabývání mezihodnot + důkaz
 17. Věta o zobrazení intervalu spojitou fcí + důkaz
 18. Definice: (lokální) maximum/minimum fce na intervalu, (lokální) extrém
 19. Definice: spojitost fce na intervalu
 20. Věta o spojitosti fce a nabývání extrémů + důkaz
 21. Věta o spojitosti inverzní fce + důkaz
 22. Logaritmus + důkaz jeho vlastností
 23. Definice a vlastnosti arsin a arcos
 24. Definice: obecná mocnina
 25. Definice a vlastnosti arctg arccotg
 26. Definice exponenciální fce + důkaz vlastností
 27. Věta o zavední fce sin
 28. Věta/důsledek o spojité fci a omezenosti

Card Set Information

Author:
TeaTime
ID:
124989
Filename:
mat 3.1
Updated:
2011-12-25 11:27:03
Tags:
mat
Folders:

Description:
Funkce 1/2
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview