mat 3.1

The flashcards below were created by user TeaTime on FreezingBlue Flashcards.

 1. Definice: Vzor množiny při zobrazení
  Image Upload
 2. Definice: funkce, funkce (ne)rostoucí/(ne)klesající, sudé/liché, periodické, omezené
  Image UploadImage Upload
 3. Definice: (prstencové) okolí (nevlastního) bodu, levé a pravé okolí
  Image Upload
 4. Definice: limita funkce, limita funkce zprava/zleva
  • Image Upload
  • Image Upload
 5. Definice: spojitost fce ,spojitost fce zprava/zleva
  Image Upload
 6. Věta o jednoznačnosti limity fce + důkaz
  Image Upload
 7. Věta o vlastní limitě a omezenosti + důkaz
  Image Upload
 8. Definice: aritmetika limit fcí + spojitost
  Image Upload
 9. Aritmetika limit fcí: podíl + dukaz
  Image Upload
 10. Aritmetika limit fcí: součet + dukaz
  • Image Upload
  • Image Upload
 11. Věta o srovnání fcí (obousměrná) (limita funkce a uspořádání) + důkaz
  • Image Upload
  • Image Upload
 12. Věta o dvou policajtech pro fce + důkaz
  Image Upload
 13. Věta o limitě složené fce + dukaz
  Image Upload
 14. Heineova věta (polovina) + důkaz
  Image Upload
 15. Věta o limitě monotónní fce + dukaz
  • Image Upload
  • Image Upload
 16. Bolzanova věta o nabývání mezihodnot + důkaz
  Image Upload
 17. Věta o zobrazení intervalu spojitou fcí + důkaz
  Image Upload
 18. Definice: (lokální) maximum/minimum fce na intervalu, (lokální) extrém
  Image Upload
 19. Definice: spojitost fce na intervalu
  Image Upload
 20. Věta o spojitosti fce a nabývání extrémů + důkaz
  • Image Upload
  • Image Upload
 21. Věta o spojitosti inverzní fce + důkaz
  • Image Upload
  • Image Upload
 22. Logaritmus + důkaz jeho vlastností
  • Image Upload
  • Image Upload
  • Image Upload
 23. Definice a vlastnosti arsin a arcos
  Image Upload
 24. Definice: obecná mocnina
  • Image Upload
  • Image Upload
 25. Definice a vlastnosti arctg arccotg
  Image Upload
 26. Definice exponenciální fce + důkaz vlastností
  • Image Upload
  • Image Upload
 27. Věta o zavední fce sin
  Image Upload
 28. Věta/důsledek o spojité fci a omezenosti
  Image Upload
Author:
TeaTime
ID:
124989
Card Set:
mat 3.1
Updated:
2011-12-25 11:27:03
Tags:
mat
Folders:

Description:
Funkce 1/2
Show Answers: