Kärlkirurgi

The flashcards below were created by user rillekillen on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vilken undersökning vid misstanke om DVT?
  UL
 2. De 5 P:na?
  • Pain
  • Pallor
  • Paresthesia
  • Paralysis
  • Pulselessness
 3. Indikationer för aktiv åtgärd av ett AAA?
  • >55mm för män
  • >50mm för kvinnor
 4. Pat med AAA >30mm, uppföljning/kontroller?
  UL-kontroll varje/vartannat år
 5. Orsaker till stroke/TIA?
  • Kardiella embolier - FF
  • Storkärlssjukdom - embolier fr carotis
  • Småkärlssjuka - lakunär infarkt, hypertoni
 6. Op-indikationer carotisstenos?
  • Symptomgivande med 70% stenos
  • Mindre stroke
  • Kraftig stenos hos äldre (80% hos pat >80år)
 7. Utredning carotisstenos?
  • Anamnes
  • Auskulation av carotider
  • Halsduplex
  • CT/EKG/Holter EKG/UKG
 8. Blodtryckssänkare - förstahandsmedel?
  • ABCD
  • ACE-hämmare
  • Betablockerare
  • Ca-flödeshämmare
  • Diuretika
 9. Effekter av träning?
  • Ökar gångsträckan
  • Sänker blodtrycket
  • Sänker kolesterolnivåerna
 10. Symptom på aortadissektion?
  • Retrosternal smärta
  • Skärande, huggande bröstsmärta
 11. Åtgärder vid aortadissektion?
  • Sänk blodtrycket!
  • Sys 110-120mmHg
  • Iv betablockad
  • Smärtlindra!
 12. Undersökningar för njurartärsstenos?
  • Ultraljud
  • Renogram med captoprilprovokation
  • MR-angio
  • CT-angio
 13. Indikationer för PTRA vid njurartärstenos?
  • Svårreglerad hypertension, >3 läkemedel
  • Försämring av njurfunktion, stigande krea
  • Hjärtpåverkan
 14. Diffdiagnoser benartärssjukdom? Akut?
  • Blödning
  • Trauma
  • Kompartmentsyndrom
  • Arterit
  • Dissektion
  • Trombos
 15. Diffdiagnoser benartärsjukdom? Kronisk?
  • Claudicatio
  • Spinal stenos
  • Artros
  • Nervrotskompression
 16. Aortadissektion typ A?
  • Börjar i aorta ascendens eller bågen
  • Ger ischemiska smärtor från komprimerade kärlavgångar
  • Slutar vid bifurkationen
 17. Utredning misstänkt dissektion?
  • Kärlstatus, arm och karotispulsar
  • BT båda armarna
  • Spiral-CT med kontrast, ev TEE
 18. Behandling aortadissektion typ A?
  • Sänk BT innan op med t.ex betablockad
  • Thoraxkirurgi
  • Smärtlindra
 19. Aortadissektion typ B?
  • Börjar efter vä a subclavia
  • Ner till bifurkationen
 20. Behandling aortadissektion typ B?
  • BT-sänkning på IVA
  • Antihypertensiv behandling livet ut med CT-kontroller
 21. Gränser ankelbrachialindex?
  • Normal 0,9-1,1
  • Ateroskleros <0,9
  • Claudicatio <0,5
  • Vilovärk ca 0,3
  • Gangrän/sår <0,2
 22. Riskfaktorer ateroskleros?
  • Rökning
  • Diabetes
  • Kost
  • Låg motionsnivå
 23. Behandling arterioskleros?
  • Riskfaktorsanering
  • Tillförsel av friskfaktorer
  • ASA
  • Statiner
 24. Utredning arterioskleros?
  • EKG
  • Lipidstatus
  • Blodsocker
  • Hb
  • Njurfunktion
 25. Komplikationer för en typ A dissektion?
  • Stänger av coronarkärl
  • Påverkar aortaklaff
  • Hjärttamponad
Author
ID
125081
Card Set
Kärlkirurgi
Description
Kärlkirurgi
Updated
Show Answers