Art 2

The flashcards below were created by user Aleksander on FreezingBlue Flashcards.

 1. multitude
  mnóstwo
 2. spare
  oszczędzić ( komuś czegoś )
 3. unabashed
  niespeszony
 4. newsreel
  kronika filmowa
 5. call sheet
  zdjęciowy plan pracy
 6. footnote
  osoba lub rzecz bez znaczenia
 7. outlive
  przeżyć
 8. scoring
  komponowanie
 9. surmise
  snuć domysły
 10. notoriety
  zła sława
 11. aside
  uwaga na marginesie
 12. on sb's tab
  na czyjś rachunek
 13. fusion
  połączenie
 14. slander
  zniesławić
 15. accomplished
  znakomity
 16. endowed with sth
  obdarzony np. talentem
 17. riveting
  zajmujący
 18. zealous
  żarliwy, zagorzały
 19. gripping
  zajmujący
 20. congenial
  miły, przyjemny
 21. figurative
  przenośny
 22. evocative
  działający na wyobraźnię
Author:
Aleksander
ID:
125345
Card Set:
Art 2
Updated:
2011-12-31 02:57:26
Tags:
English Polish
Folders:

Description:
Proficiency
Show Answers: