Handstatus

The flashcards below were created by user rillekillen on FreezingBlue Flashcards.

 1. Inspektion?
  • Muskelatrofi, rodnad, svullnad
  • felställning, knutor, fingerlängd/storlek
  • Valkar, svettfunktion, naglar
  • Ganglion, mucoidcysta, blekhet, cyanos
  • knytdiastas
 2. Palpation?
  • Värme, ömhet, metacarpalben
  • Fingerben, leder, pulsar
  • Kapillär återfyllnad, gripkraft
 3. Rörlighet tumme?
  • IP-ledsflexion/extension
  • MP-ledsflexion/extension
  • CMC abduktion/flexion
 4. Rörlghet finger?
  • MP-ledsflexion/passiv hyperextension
  • PIP/DIP flexion
  • Fingertopparna skall röra vid handflatan
 5. Neurologstatus?
  • Muskel: Finger ab/adduktionsförmåga = n ulnaris
  • Bortfallen oppositionsförmåga = n medianus
  • Bortfallen extenstionsförmåga av fingrar/handled = n radialis
  • Sensibilitet av n med/uln/rad
Author:
rillekillen
ID:
125361
Card Set:
Handstatus
Updated:
Folders:

Description:
Handstatus
Show Answers: