Katakana

Home > Preview

The flashcards below were created by user knudsone on FreezingBlue Flashcards.


 1. a
 2. i
 3. u
 4. e
 5. o
 6. ka
 7. ki
 8. ku
 9. ke
 10. ko
 11. sa
 12. shi
 13. su
 14. se
 15. so
 16. ta
 17. chi
 18. tsu
 19. te
 20. to
 21. na
 22. ni
 23. nu
 24. ne
 25. no
 26. ha
 27. hi
 28. fu
 29. he
 30. ho
 31. ma

 32. mi
 33. mu
 34. me
 35. mo
 36. ya
 37. yu
 38. yo
 39. ra
 40. ri
 41. ru
 42. re
 43. ro
 44. wa
 45. wo (o)
 46. ga
 47. n
 48. gi
 49. gu
 50. ge
 51. go
 52. za

 53. ji
 54. zu
 55. ze
 56. zo
 57. da
 58. ji
 59. zu
 60. de
 61. do
 62. ba
 63. bi
 64. bu
 65. be
 66. bo
 67. pa
 68. pi
 69. pu
 70. pe
 71. po

Card Set Information

Author:
knudsone
ID:
1257
Filename:
Katakana
Updated:
2009-11-20 23:47:40
Tags:
Japanese katakana
Folders:

Description:
Katakana characters
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview