ANA, KAP16, SKULDER

The flashcards below were created by user Miguente on FreezingBlue Flashcards.

 1. Skulderbæltet består af følgende knogler:
  Clavicula (nøgle-/kravebenet), scapula (skulderbladet).
 2. Skulderbæltet er forbundet med kroppens skelet gennem hvor mange led?
  1
 3. Nævn muskelgrupperne i skulderregionen.
  • 1) Den overfladiske rygmuskulatur (dorsal gruppe).
  • 2) De overfladiske brystmuskler (ventral gruppe).
  • 3) De egentlige skuldermuskler (lateral gruppe).
 4. Disse muskler indgår i den overfladiske rygmuskulatur:
  • M. trapezius (inn: n. accesorius)
  • M. latissimus dorsi (inn: n. thoracodorsalis)
  • M. levator scapulae (inn. n. dorsalis scapulae)
  • M. rhomboideus (inn. n. dorsalis scapulae)
 5. M. trapezius udspringer hvorfra?
  Langt forløb omfattende mediale del af linea nuchalis superior, protuberatia occipitalis externa, lig. nuchae, processus spinosi af nederste vertebrae cervicales og vertebrae thoracicae I-X, samt mellemliggende ligg. supraspinalia. Med processus spinosus fra C7 som centrum findes et mindre senespejl til udspring for musklens kraftigste del.
 6. Funktion af m. trapezius?
  • Løfter skulderen
  • Adduktion af skulderblad samt drejning, så dets laterale hjørne med ledfladen svinger opad og fremad.
  • Proksimalt er trapezius med til at bevæge og styre hals-hvirvelsøjlen og hovedet.
  • Ved lammelse af trapezius synker skulderbladet nedad og fremad, og udadrotationen svækkes. Armen kan ikke løftes over horizontalplanet.
 7. M. latissimus dorsi udspringer fra?
  Udspringer aponeurotisk via fascia thoracolumbalis fra hvirvelsøjlens processus spinosi. Accessoriske snipper kommer fra den bageste del af hoftebenskammen, fra de nederste ribben og fra skulderbladets nedre hjørne.
 8. M. latissimus dorsi hæfter på?
  Hæfter med en båndformet sene på crista tuberculi minoris humeri.
 9. Funktion af m. latissimus dorsi?
  • Adduktion, ekstension og medialrotation af humerus.
  • Når overekstremiteterne er fikserede (fx under klatring), hæver musklen kroppen.
  • Kraftig auksiliær ekspirationsmuskel.
 10. M. levator scapulae udspringer fra?
  Udspringer med fire senede snipper fra tværtappene på de fire øverste halshvirvler.
 11. M. levator scapulae hæfter på?
  Skluderbladets øverste hjørne.
 12. Funktion af m. levator scapulae?
  • Løfter scapula.
  • Bevæger og styrer halscolumna.
 13. M rhomboideus udspringer fra?
  Udspringer kortsenet fra processus spinosi af de to nederste halsvhirvler og fire øverste torakalhvirvler, samt fra de mellemliggende ligg. supraspinalia.
 14. M. rhomboideus hæfter på?
  Det meste af skulderbladets mediale kant.
 15. Funktion af m. rhomboideus?
  • Hævning og adduktion af scapula, samt rotation af dette, således at ledskålen drejes nedad.
  • (sammen med m. serratus anterior) Holde margo medialis ind til brystkassen.
 16. Hvilke muskler indgår i de overfladiske brystmuskler?
  • M. pectoralis major (inn. nn. pectorales)
  • M. pectoralis minor (inn. nn. pectorales)
  • M. subclavius (inn. n. subclavius)
  • M. serratus anterior (inn. n. thoracicus longus)
 17. Hvor mange lag ligger de overfaldiske brystmuskler i, og hvilke muskler hvor?
  • Tre lag:
  • Yderst: m. pectoralis major
  • Midt: m. pectoralis minor og m. subclavius
  • Inderst: m. serratus anterior
 18. Hvorfra udpringer m. pectoralis major?
  Den mediale halvdel af claviculas forrest flade (pars clavicularis), forfladen af brystbenet og de tilstødende seks ribbensbruske (pars sternocostalis); hertil slutter en lille snip fra rectusskeden.
 19. Hvor hæfter m. pectoralis major?
  Via en flad, U-formet sene, som inciserer sig på crista tuberculi majoris på overarmsbenet.
 20. Funktion af m. pectoralis major?
  • Fremadføring, adduktion og indadrotation af overarm.
  • Nederste del kan også virke som ribbenshæver ved forceret respiration.
 21. Hvorfra udspringer m. pectoralis minor?
  Uspringer med tre takker fra den øverste kant af costae III-V tæt ved ribbensbruskene.
 22. Hvor hæfter m. pectoralis minor?
  På processus coracoideus scapulae.
 23. Funktion af m. pectoralis minor?
  • Fremad- og nedadtræk af scapula i indadrotation.
  • Holder sammen med andre muskler skulderbæltet nede, når armene presses opad.
  • Auksiliær inspirationsmuskel.
 24. Alt om m. subclavius?
  Lille, tenformet muskel, som i et skråt forløb spænder sig mellem 1. ribben og nøglebenet trækkende sidstnævnte medialt-nedad.
 25. Hvorfra udspringer m. serratus anterior?
  Fra de 8-9 øverste ribben.
 26. Hvor hæfter m. serratus anterior?
  På scapula på angulus superior, på margo medialis og med en række konvergerende takker på angulus inferior. Musklen kan siges at fortsætte i m. rhomboideus til hæfte på columna.
 27. Funktion af m. serratus anterior?
  Holder (med m. rhomboideus) ant. margo medialis ind til thorax. Muskelkæden bærer en stor del af vægten på armen og fungerer som fjedermekanisme ved alle belastninger, hvor armen er foran kroppen eller hævet over horizontalplanet (fald, håndstand).
 28. Hvilke muskler indgår i skuldermusklerne?
  • M. deltoideus (n. axillaris)
  • M. teres major (nn. subscapulares)
  • M. subscapularis (nn. subscapulares)
  • M. supraspinatus (n. subscapularis)
  • M. infraspinatus (n. subscapularis)
  • M. teres minor (n. axillaris)
 29. Skuldermusklernes funktion?
  • At bevæge skulderleddet.
  • At holde ledhovedet stabilt inde i ledskålen.
 30. Hvor udspringer m. deltoideus?
  Fra den laterale 1/3 af forkanten af clavicula, fra acromion samt fra bagkanten på spina scapulae.
 31. Hvor hæfter m. deltoideus?
  Fibrene konvergerer mod humerus' tuberositas deltoidea, hvor de insererer sig vha. en kraftig, trekantet sene.
 32. Hvor mange - og hvilke - dele består m. deltoideus af?
  Tre dele: Forreste og bageste del, som kommer fra hhv. clavicula og spina scapulae, består af parallelle fibre. Den midterste del, som kommer fra acromion, er multipenat og har et stort fysiologisk tværsnit.
 33. Funktion af m. deltoideus?
  • Den forreste del er primært flekterende, adducerende og indadroterende på overarmen.
  • Den midterste del abducerer armen og danner herunder en muskelkæde i fortsættelse af m. trapezius.
  • Den bageste del ekstenderer, abducerer og udadroterer overarmen.
Author
ID
126344
Card Set
ANA, KAP16, SKULDER
Description
Bevægeapparatets Anatomi, kapitel 16. Skulder og skulderled
Updated
Show Answers