turkish language flashcards

The flashcards below were created by user graceygirl on FreezingBlue Flashcards.

 1. bana
  to me
 2. sana
  to you
 3. ona
  to he/she/it
 4. bize
  to us
 5. size
  to you all
 6. onlara
  to them
 7. beni
  me (direct object)
 8. seni
  you (direct object)
 9. onu
  him/her/it (direct object)
 10. bizi
  us (direct object)
 11. sizi
  you all (direct object)
 12. onları
  them (direct object)
 13. bu
  this
 14. bunu
  this (direct object)
 15. şunu
  that (direct object)
 16. şu
  that
 17. onu
  him/her/it (direct object)
 18. bunlar
  these
 19. bunları
  these (direct object)
 20. şunlar
  those
 21. şunları
  those (direct object)
 22. onları
  all of them (direct object)
 23. vuçud
  body
 24. muayene
  checkup (e.g. doctor's exam)
 25. önemli
  important
 26. kirli
  dirty
 27. çocuk oyuncağı
  "piece of cake"
 28. yakışıklı
  handsome
 29. kiracı
  renter
 30. evin
  this house
 31. senin evin
  your house
 32. -n (ın, in, un, ü) -s(ı, i, u, ü)
  possessive
 33. kimin
  whose
 34. bence
  I think
 35. sence
  you think
 36. neyse
  anyways
 37. husband
 38. koca
  husband (informal)
 39. yirmi
  20
 40. otuz
  30
 41. kırk
  40
 42. elli
  50
 43. altmiş
  60
 44. seksen
  70
 45. doksan
  90
 46. yuz
  100
 47. örtü
  cover (like tablecover - masanın örtüsü)
 48. masanın örtüsü
  tablecover
 49. büyük
  big
 50. kücük
  small
 51. sadece
  only
 52. boyumak
  to color (hair)
 53. henüz değil
  not yet
 54. saç
  hair
 55. kalkmak
  to stand up (also used for "to wake up")
 56. katılmak
  to participate/join
 57. ile
  only
 58. kıs
  winter
 59. yorulmak
  to be tired
 60. uçmak
  to fly
 61. çünkü
  because
 62. niçin
  why
 63. annemler
  my family
 64. öğle yemeği
  lunch
 65. yine
  again
 66. aynı
  same
 67. kırmak
  to break
 68. ağlamak
  to cry
 69. kösmak
  to run
 70. yetiştirmek
  to grow up
 71. fark etmek
  to notice
 72. duğme
  clothes button
 73. ödemek
  to pay
 74. yanılmak
  to be wrong
 75. tartmak
  to weigh
 76. ucuz
  cheap
 77. müsteri
  customer
 78. satıcı
  seller
 79. yerde
  floor
 80. sehpa
  small table
 81. düzenli
  neat, organized
 82. olmalı
  supposed to
 83. soyadım
  last name
 84. getirmek
  to bring
 85. göndermek
  to send
 86. çağırmak
  to call
 87. yaklaşık
  approximately
 88. bulaşık
  dish
 89. kap
  bowl
 90. artık
  anymore
 91. kilim
  rug
 92. halı
  rug
 93. kısa
  short
 94. çeyrek
  quarter (15)
 95. de/da
  at
 96. le, la
  with
 97. e, a
  to
 98. -in (yaın, gidin)
  do this (verb)
 99. ma, me
  negatives
 100. X' i/u Y geçiyor
 101. 2:15
  • 1) ikiyi çeyrek geçe
  • 2) iki çeyrekte
 102. kala
  for exact time
 103. X'a/e Y var
 104. 1:45
  ikiye çeyrek var
 105. 4:35
  beşe yirmibeş var
 106. dan, den
  from
 107. sınıfta
  class
 108. dün
  yesterday
 109. rüya
  dream
 110. üzgün
  sad
 111. katta
  floor
 112. defa
  time (how many times)
 113. konuşmak
  to talk
 114. mektup
  letter
 115. koymak
  to put
 116. yasak
  forbidden
 117. asla
  never
 118. çöp
  trash
 119. yürümek
  to walk
 120. yüzmek
  to swim
 121. uyumak
  to sleep
 122. yazmak
  to write
 123. gece
  night
 124. geçmek
  to pass
 125. bilmek
  to know
 126. pencere
  window
 127. tencere
  pot
 128. tava
  pan (kitchenware)
 129. buz
  ice
 130. buzdolabi
  refrigerator
 131. bitirmek
  to finish
 132. yaz
  summer
 133. sonbahar
  fall/autumn
 134. bahar
  spring
 135. ay
  month
 136. yıl
  year
 137. hafta
  week
 138. hafta sonu
  weekend
 139. Pazar
  Sunday
 140. Pazartesi
  Monday
 141. Salı
  Tuesday
 142. çarşamba
  Wednesday
 143. Perşembe
  Thursday
 144. Cuma
  Friday
 145. Cumatesi
  Saturday
 146. eskiden
  in the past
 147. ikisi
  both
 148. yaramaz
  mischievous
 149. zengin
  rich
 150. gürültücü
  noisy
 151. neşeli
  cheerful
 152. misafirperver
  hospitable
 153. evli
  married
 154. bekar
  single
 155. nişanlı
  engaged
 156. cömert
  generous
 157. öğretmen
  teacher
 158. öğrenci
  student
 159. hiç kimse
  no one
 160. hiçbiri
  none of them
 161. hiçbir şey
  nothing
 162. herkes
  everyone
 163. hala
  still
 164. bazı
  some
 165. için
  for
 166. ünlü
  famous
 167. insanlar
  people
 168. kadın
  woman
 169. kız
  girl
 170. yaşamak
  to live
 171. kişi
  person
 172. sıkıcı
  boring
 173. çoğu
  often
 174. bakkal
  grocery
 175. çıkımak
  to exit
 176. yarın
  tomorrow
 177. erken
  early
 178. kavga
  dispute
 179. mezun
  graduate
 180. geçe
  past (used for telling time)
 181. gelecek
  next
 182. ne oldu
  what happened
 183. geç kalmak
  to be late
 184. şu anda
  at the moment
 185. sene
  year
 186. mühendis
  engineer
 187. en son
  latest (time)
 188. en az
  at least
 189. reklam
  advertisement
 190. geçen hafta
  last week
 191. tavsiye etmek
  to suggest
 192. iple çekmek
  look forward
 193. yerine
  instead of
 194. kaza
  accident
 195. hiç
  ever
 196. her
  every
 197. açele etmek
  to hurry up
 198. acemi şöför
  inexperienced driver
 199. aç kalmak
  to be left hungry
 200. anlaşmak
  to agree
 201. yan
  side/next (e.g. masanin yanında)
 202. üst
  top (e.g. masanin üstünde)
 203. alt
  under (e.g. masanin altinda)
 204. ...dan/den beri
  since (e.g.akşamdan beri)
 205. ...mak/mek başladı
  to start (e.g. kitabı okumaya basladı)
 206. daha
  more
Author:
graceygirl
ID:
126656
Card Set:
turkish language flashcards
Updated:
2012-02-12 22:53:56
Tags:
turkish words vocabulary
Folders:

Description:
new turkish voc from class
Show Answers: