FYS1, KAP9, MUSKEL

The flashcards below were created by user Miguente on FreezingBlue Flashcards.

 1. En skeletmuskelcelle (muskelfiber) består af?
  Myofibriller.
 2. En myofibril består af?
  Tykke myosin-filamenter, tynde actin-filamenter, og andre proteiner.
 3. Actinfilamenter består (primært) af følgende proteiner:
  Actin, troponin og tropomyosin.
 4. En sarcomer er?
  Et gentaget mønster i kombinationen af actin- og myosin-filamenter. Går fra z-linje til z-linje.
 5. Neuroner, som innerverer skeletmuskelfibre kaldes?
  Motoriske neuroner (eller somatiske effernte neuroner).
 6. Motoriske neuroners cellekrop befinder sig i?
  Hjernestamme eller rygmarv.
 7. Hvad er en motorisk enhed?
  En motorisk neuron plus de muskelfibre, den innerverer.
 8. Hvilket transmitterstof indeholder motorneuroners axoner?
  Acetylcholin.
 9. Benævnelse for den del af muskelfibren, der ligger umiddelbart over for en motorneurons axon?
  Motorisk endeplade.
 10. Hvad er et EPP
  Endepladepotentiale, dvs. en lokal depolarisering af en motorisk endeplade, forårsaget af Na+, som løber ind i muskelcellen ad ion-kanaler åbnet af ACh.
Author
ID
127840
Card Set
FYS1, KAP9, MUSKEL
Description
Muskelcellers opbygning m.m. Fra Vander's, kap. 9.
Updated
Show Answers