Neurodugga

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Delar frontal- och parietallob
  Sulcus centralis
 2. Delar frontallob/parietallob och temporallob
  • Sulcus lateralis
  • (fissura Sylvii)
 3. Delar parietal- och temporallob
  Gyrus angularis
 4. Kortikal somatotop organisation motorik/sensorik
  • Medialt --> Lateralt:
  • Nedre extr/sfinkter, bål, övre extr, ansikte
 5. Uppdelning talstörningar (3 delar)
  • Dysfasi (språk)
  • Dysartri (artikulation)
  • Dysfoni (röst)
 6. Lokalisation expressiv dysfasi
  Brocas area
 7. Lokalisation impressiv dysfasi
  Wernickes area
 8. Spejarcentrum (frontal eye field) styr...
  ...horisontella ögonrörelser
 9. Dyspraxi
  Oförmåga att på uppmaning röra extr, trots ej pares
 10. Dominant hemisfär (hos ca 90%)
  Vänster
 11. Motorisk neglekt
  Ej medveten om förlamning
 12. Sensorisk neglekt
  Oförmåga att detektera stimuli på drabbad kroppshalva vid simultan stimulering av båda kroppshalvor
 13. Visuell neglekt
  Oförmåga att detektera rörelse i ett synfält vid simultan rörelse i både vä/hö synfält
 14. Spatial förmåga
  Orientering till rymd -hitta till skolan, i rummet, avklädning
 15. Basala ganglierna består av...
  • Nc caudatus
  • Putamen
  • Globus pallidus
 16. Striatum består av...
  ...nc caudatus och putamen
 17. Nc lentiformis består av...
  ...putamen och globus pallidus
 18. Skada på Thalamus ger...
  ...många olika symptom
 19. Skada på baksänkeln av capsula interna kan ge...
  • rent motoriskt/sensoriskt/blandbild
  • (rent = ej högre cerebrala)
 20. Hjärnstammen utgörs av...
  • Mesencephalon
  • Pons
  • Medulla oblongata
  • (Diencephalon)
 21. Tractus corticospinalis
  -funktion
  -överkorsning
  -synaps
  • Motorik
  • cx --> överkorsning medulla obl. -->
  • synaps på segmentell nivå
 22. Tractus spinothalamicus
  -funktion
  -överkorsning
  -synaps
  • smärta, temp, ytlig beröring.
  • överkorsar och synapsar på segmentell nivå
 23. Baksträngar
  -funktion
  -överkorsning
  -synaps
  • proprioception, vibration, djup sensibilitet.
  • överkorsar och synapsar i medulla oblongata
 24. Dermatom:
  C6
  C8
  T4
  T10
  L5
  S1
  • C6-tumsidan
  • C8-lillfingersidan
  • T4-mamillarplanet
  • T10-navelplanet
  • L5-stortå
  • S1-hälsena/lilltå
 25. Brown-Séquard-syndromet
  • 1. Kontralateral förlust av smärta, temp (spinoth.)
  • 2. Ipsilateral förlust motorik, propr, vibr. (corticospin.+baksträng)
  • 3. Segmentellt i höjd m skada båda ovan
 26. NPH
  -etiologi
  -symptom (3)
  • Minskad/obefintlig resorbption av CSF i gran. arachnoidales
  • gångsvårighetet, demens, inkontinens
 27. Kollateralt blodflöde till hjärnan (3)
  • circulus wilisii
  • a. oftalmica
  • lepto-meningeala anastomoser (mellan ex a. cerebri ant och a. cerebri post)
 28. Vid väsidig homonym hemianopsi sitter skadan...
  ...i höger hemisfär
 29. Vid bitemporal hemianopsi sitter skadan...
  ...i chiasma (kompression)
 30. Väsidig central facialispares ger...
  ...hängläpp vänster (skada hö hemsfär)
 31. Väsidig perifer facialispares ger...
  ...pares hela vä ansiktshalva (skada efter nc facialis, vänster sida)
 32. Kranialnerv I-XII
  Oh Oh Oh To Touch And Feel a Virgin's Glossy Vagina And Hymen
  Some Say Money Matters,
  But My Brother Says Big Boobs Matter More
  • I: Olfactorius -S
  • II: Opticus -S
  • III: Oculomotorius -M
  • IV: Trochlearis -M
  • V: Trigeminus -B
  • VI: Abducens -M
  • VII: Facialis -B
  • VIII: Vestibulocochlearis -S
  • IX: Glossypharyngealis -B
  • X: Vagus -B
  • XI: Accessorius -M
  • XII: Hypoglossus -M
 33. Skada centrala motorneuronet (akut)
  (3)
  • Svaga reflexer
  • Ej sällan Babinskis tecken
  • Nedsatt muskeltonus
 34. Skada centrala motorneuronet (efter 1-2 v)
  (3)
  • Stegrade reflexer
  • Babinskis tecken
  • Spasticitet
 35. Skada perifera motorneuronet
  (4)
  • Svaga/obef. reflexer
  • Muskelatrofi
  • Fascikulationer
  • Nedsatt muskeltonus
 36. Skada hö spejarcentrum ger...
  ...deviation conjugée åt hö
 37. Stimulering hö spejarcentrum ger...
  ...deviation conjugée åt vä
Author:
Anonymous
ID:
128199
Card Set:
Neurodugga
Updated:
2012-01-16 20:48:21
Tags:
neuroanatomi
Folders:

Description:
Dugga T7
Show Answers: