Unit Eleven Vocabulary 1

The flashcards below were created by user matelo on FreezingBlue Flashcards.

 1. xaa'ila / xaa'ilaat
  family
 2. shakhS / 'ashkhaaS
  person
 3. rajul / rijaal
  man
 4. imra'a / nisaa'
  woman
 5. zawj / 'azwaaj
  husband
 6. zawja / zawjaat
  wife
 7. 'ibn / 'abnaa'
  son
 8. walad / 'awlaad
  son , boy
 9. bint / banaat
  daughter , girl
 10. 'akh / 'akhawaat
  brother
 11. 'umm / 'ummahaat
  mother
 12. 'ab / 'aabaa'
  father
 13. khaala / khaalaat
  aunt (maternal side)
 14. xamma / xammaat
  aunt (paternal side)
 15. khaal / 'akhwaal
  uncle (maternal side)
 16. xamm / 'axmaam
  uncle (paternal side)
 17. ibn xaam
  cousin, paternal side, male
 18. ibn khaal
  cousin, maternal side, male
 19. bint xamm
  cousin, paternal side, female
 20. bint khaal
  cousin, maternal side, female
 21. jadd / juduud
  grandfather
 22. jadda / jaddaat
  grandmother
 23. Sadiiq / 'aSdiqqa'
  friend (male)
 24. Sadiiqa / Sadiiqaat
  friend (female)
 25. zamiil / zumalaa'
  colleague (male)
 26. zamiila / zamiilaat
  colleague (female)
Author:
matelo
ID:
129239
Card Set:
Unit Eleven Vocabulary 1
Updated:
2014-01-23 19:38:59
Tags:
beginners arabic family adjectives
Folders:

Description:
The Family (page 133)
Show Answers: