Les 1

The flashcards below were created by user MCTorres on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hoe
  what (how)
 2. Jij (yai)
  you
 3. (de) naam
  name
 4. (het) adres
  address
 5. (de) straat
  street
 6. (het) nummer
  number
 7. (de) plaats
  place
 8. (de) telefoon
  telephone
 9. Dag
  hello
 10. Ik
  I
 11. Mijn
  my
 12. De
  the
 13. (de) Lerares (F) Leraar (M)
  teacher
 14. Wat
  what
 15. Jouw
  your
 16. (de) Mavrouw
  madam
 17. Uit
  from (out)
 18. Welk (het)
  Welke (de)
  which
 19. (het) land
  country
 20. Spanje
  Spain
 21. en
  and
 22. (de) Meneer
  Sir
 23. Uw
  Your (formal)
 24. Waar...vandaan
  where... from
 25. Waar
  where
 26. China
  China
 27. Nu
  now
 28. in
  in
 29. Nederland
  The Netherlands
 30. (de) Stad
  city
 31. op
  at (en / sobre)
 32. van
  of (de)
 33. Nog
  yet (todavía)
 34. Geen 
  - delante de sustantivos.
  - enn cambia a geen (cuando es negativo)
  Niet:
  - delante de adj., prepos., adv.
  - despues de verbos, de/het + sust., mijn, jouw, zijn/haar, onze/ons, jullie, hun + sust.
  - despues de daze/die/dit/dat + sust.
  Not (no)
 35. Ze (zei)
  she
 36. Mijnheer
  Mr.
 37. Maar
  but
 38. Hij (jai)
  he
Author:
MCTorres
ID:
129981
Card Set:
Les 1
Updated:
2012-06-14 10:34:39
Tags:
Dutch vocabulary
Folders:

Description:
Les 1
Show Answers: