Rle

The flashcards below were created by user noddie on FreezingBlue Flashcards.

 1. Blasfemi
  Blasfemi betyr «å snakke stygt om.» Det er en nedsettende eller foraktelig tale om det som av noen anses som hellig.
 2. Liknelse
  Fortelling med symbolsk innhold.
 3. Aggressiv nasjonalisme
  sterke følelser for ens eget land og folk, kombinert med sinne og hat ovenfor andre folkegrupper.
 4. fanatisme
  blind begeistring for egen tro og overbevisning. Fanatikeren er ofte villig til å bruke vold og forfølge eller straffe dem som tenker annerledes.
 5. Ateist
  En person som ikke er overbevist over guds eksistens.
 6. Fundamentalist
  mennesker som tror at de hellige skriftene gir den bokstavelige sannheten på alle livets områder. De mener at både familiene og hele samfunnet må rette seg etter religionens krav og tenkemåte.
 7. Vrangforestilling
  feilaktig oppfatning av virkeligheten.
 8. toleranse
  Evne til å tåle andres oppfatninger eller måte å leve på, særlig det som man er uenig i eller misliker.
Author:
noddie
ID:
130537
Card Set:
Rle
Updated:
Folders:

Description:
Religion, vitenskap og religionkritikk.
Show Answers: