Tswana - Human Body.txt

The flashcards below were created by user bobjana on FreezingBlue Flashcards.

 1. Haar
  Moriro - Meriro
 2. Oog
  Leithlo - Matlo
 3. Oor
  Tsebe - Ditsebe
 4. Mond
  Molomo - Melomo
 5. Tong
  Lelemo - Malemo
 6. Tand
  Leina - Maeina
 7. Stem
  Lentswe - Mantswe
 8. Ken
  Sekuku - Dikudu
 9. Skouer
  Lekgetla - Magetla
 10. Elmboog
  Sekgano - Dikgano
 11. Bors
  Sehuba - Dihuba
 12. Arm
  Letsogo - Matsogo
 13. Hand
  Seatla - Diatla
 14. Vinger
  Monwana - Menwana
 15. Hart
  Pelo - Dipelo
 16. Long
  Lekwafo - Mekwafo
 17. Lewer
  Sebete - Dibete
 18. Maag
  Mogodo - Megodo
 19. Nier
  Pio - DiPio
 20. Heup
  Leteka - Mateka
 21. Bobeen
  Serope - Dirope
 22. Been
  Lengwele - Mangwele
 23. Knie
  Lengwele - Mangwele
 24. Voet
  Leoto - Maoto
 25. Toon
  Monwana - Menwana
 26. Ligaam
  Mmele - DiMele
 27. Vel
  Letlalo - Matlalo
 28. Nael
  Lenale - Manale
Author:
bobjana
ID:
130776
Card Set:
Tswana - Human Body.txt
Updated:
2012-01-26 16:07:02
Tags:
tswana language
Folders:

Description:
Body parts in Tswana
Show Answers: