Les 3

The flashcards below were created by user MCTorres on FreezingBlue Flashcards.

 1. (het) Nederlans
  Dutch
 2. Waaron
  why
 3. Omdat
  because
 4. Belangrijk
  important
 5. dat
  that
 6. Zo
  so
 7. (de) School
  school
 8. (de) Winkel
  shop
 9. Overal
  everywhere
 10. Men
  people
 11. (de) Les
  lessons
 12. (het) Boek
  book
 13. Cassettes
  cassettes
 14. (de) Kleur
  color
 15. Groen / groene
  green
 16. Daarom
  therefore (por lo tanto)
 17. Veel
  much
 18. Vragen
  questions
 19. (het) Dorp
  village (town)
 20. (het) Antwoord
  reply
 21. Langzaam
  slowly
 22. Duidelijk
  clearly
 23. Snel
  fast
 24. Moeilijk / Moeilijke
  dificult
 25. (de) Taal / talen
  language / languages
 26. Tenminste
  at least
 27. Gemakkelijk
  easy
 28. Alle
  all
 29. Trouwens
  in fact (actually)
 30. Kleine
  small
 31. Zonder
  without
 32. Wel
  bien
 33. Goed
  good (well)
Author
ID
131663
Card Set
Les 3
Description
Les 3
Updated
Show Answers