Verbs

The flashcards below were created by user MCTorres on FreezingBlue Flashcards.

 1. Zijn (irregular)
  Ik......................................ben.....jij (je)

  Jij (je), U...........................bent

  Zij (ze), Hij, Het ('t)..........is

  Wij (we), Jullie, Zij (ze)....zijn
  to be (Ser)
 2. Wonen
  Ik...........................................woon.......jij (je)

  Jij (je), U...............................woont
  Hij, Zij (ze), Het ('t)..............woont

  Wij (we)Jullie, Zij (ze) .......wonen
  Live
 3. Leren
  Ik.......................................... leer ....... jij (je)

  Jij (je), U.............................. leert
  Hij, Zij (ze), Het ('t)............. leert

  Wij (we)Jullie, Zij (ze) ....... leren

  Learn
 4. Werken
  Ik........................................ werk.......jij (je)

  Jij (je), U..............................werkt
  Hij, Zij (ze), Het ('t).............werkt

  Wij (we), Jullie, Zij (ze) ......werken

  Work
 5. Hebben (irregular)
  Ik......................................... heb .....jij

  Jij (je), U.............................. hebt
  Hij, Zij (ze), Het ('t)............. heeft

  Wij (we)Jullie, Zij (ze) ...... hebben

  Have
 6. Komen
  Ik.............................................. kom.......jij (je)

  Jij (je), U.................................. komt
  Hij, Zij (ze), Het ('t)................. komt

  Wij (we), Jullie, Zij (ze) .......... komen

  Come
 7. Geboren
  Born
 8. Kennen
  Ik............................................... ken.......jij (je)

  Jij (je), U................................... kent
  Hij, Zij (ze), Het ('t).................. kent

  Wij (we), Jullie, Zij (ze) ........... kennen

  Know
 9. Weten
  Ik........................................... we.......jij (je)

  Jij (je), U................................ weet
  Hij, Zij (ze), Het ('t)............... weet

  Wij (we), Jullie, Zij (ze) ........ weten
  Know
 10. Spreken
  Ik............................................. spreek.......jij (je)

  Jij (je), U................................. sprekt
  Hij, Zij (ze), Het ('t)................ sprekt

  Wij (we), Jullie, Zij (ze) ........ spreken
  Speak
 11. Gebruiken
  Ik........................................... gebruik.......jij (je)

  Jij (je), U................................ gebruikt
  Hij, Zij (ze), Het ('t)............... gebruikt

  Wij (we), Jullie, Zij (ze) ......... gebruiken
  Use
 12. Noemen
  Ik........................................... noen.......jij (je)

  Jij (je), U................................ noemt
  Hij, Zij (ze), Het ('t)............... noemt

  Wij (we), Jullie, Zij (ze) ........ noemen

  Call
 13. Praten
  Ik........................................... praater.......jij (je)

  Jij (je), U................................ praat
  Hij, Zij (ze), Het ('t)............... praat

  Wij (we), Jullie, Zij (Ze)....... praten

  Talk
 14. Stellen
  Ik........................................... Stel.......jij (je)

  Jij (je), U............................... Stelt
  Hij, Zij (ze), Het ('t).............. Stelt

  Wij (we), Jullie, Zij (ze) ....... Stellen 
  Ask (plantear)
 15. Geven (irregular)
  Ik........................................... gev.......jij (je)

  Jij (je), U................................ gev
  Hij, Zij (ze), Het ('t)............... ge

  Wij (we), Jullie, Zij (ze) ......... geven
  Give
 16. Vinden (irregular)
  Ik........................................... vind.......jij (je)

  Jij (je), U................................ vindt
  Hij, Zij (ze), Het ('t)............... vindt

  Wij (we), Jullie, Zij (ze) ......... vinden  
  Find
 17. Luisteren
  Ik........................................... luister......jij (je)

  Jij (je), U................................ luistert
  Hij, Zij (ze), Het ('t)............... luistert

  Wij (we), Jullie, Zij (ze) ........ luisteren 
  Listen
 18. Eindigen
  Ik........................................... eindig.......jij (je)

  Jij (je), U................................ eindigt
  Hij, Zij (ze), Het ('t)............... eindigt
  Wij (we), Jullie, Zij (ze) ........ eindigen
  Finish
 19. Krijgen (irregular)
  Ik...........................................      .......jij (je)

  Jij (je), U................................    
  Hij, Zij (ze), Het ('t)...............

  Wij (we), Jullie, Zij (ze) ....... krijgen
  Get (have)
 20. Beginnen
  Ik............................................ bigin.......jij (je)

  Jij (je), U................................ bigint
  Hij, Zij (ze), Het ('t)............... bigint

  Wij (we), Jullie, Zij (ze) ....... biginnen
  Begin
 21. Doen (irregular)
  Ik............................................ doe.......jij (je)

  Jij (je), U................................ doet
  Hij, Zij (ze), Het ('t)............... doel

  Wij (we), Jullie, Zij (ze) ........ doen  
  Do
 22. Gaan 
  Ik........................................... ga.......jij (je)

  Jij (je), U................................ gaat

  Hij, Zij (ze), Het ('t)............... gaat

  Wij (we), Jullie, Zij (ze) ......... gaan  
  Go
 23. Schrijven
  Ik........................................... schijf.......jij (je)

  Jij (je), U............................... schrift
  Hij, Zij (ze), Het ('t).............. schrift

  Wij (we), Jullie, Zij (ze) ....... schrijven
 24. Kunnen
  Ik........................................... kan.......jij (je)

  Jij (je), U................................ kunt
  Hij, Zij (ze), Het ('t)............... kunt

  Wij (we), Jullie, Zij (ze) ....... Kunnen
  Can
 25. Zullen
  Ik........................................... zal.......jij (je)

  Jij (je), U................................ zult
  Hij, Zij (ze), Het ('t)............... zult

  Wij (we), Jullie, Zij (ze) ........ zullen
  Shall
 26. Moeten
  Ik............................................moet.......jij (je)

  Jij (je), U................................ moet
  Hij, Zij (ze), Het ('t)............... moet

  Wij (we), Jullie, Zij (ze) ........ moeten  
  Must
 27. Heten
  Ik........................................... heet.......jij (je)

  Jij (je), U................................ heet
  Hij, Zij (ze), Het ('t)............... heet

  Wij (we), Jullie, Zij (ze) ........ heten 
  Call
 28. Lezen (irregular)
  Ik............................................    .......jij (je)

  Jij (je), U................................ lees
  Hij, Zij (ze), Het ('t)............... lees

  Wij (we), Jullie, Zij (ze) ........ lezen
  Read
 29. Begrijpen
  Ik........................................... begrijp......jij (je)

  Jij (je), U............................... begrijpt
  Hij, Zij (ze), Het ('t)............... begrijpt

  Wij (we), Jullie, Zij (ze) ........ begrijpen
  Understand
 30. Kijken (irregular)
  Ik............................................   .......jij (je)

  Jij (je), U................................ 
  Hij, Zij (ze), Het ('t)............... 

  Wij (we), Jullie, Zij (ze) ........ kijke
  Look
 31. Lukken
  Ik............................................ luk.......jij (je)

  Jij (je), U................................ lukt
  Hij, Zij (ze), Het ('t)............... lukt

  Wij (we), Jullie, Zij (ze) ....... lukken
  Tener éxito
 32. Duren
  Ik........................................... duur.......jij (je)

  Jij (je), U................................ duurt
  Hij, Zij (ze), Het ('t).............. duurt

  Wij (we), Jullie, Zij (ze) ....... duren
  Last (durar)
Author
ID
131674
Card Set
Verbs
Description
Verbs
Updated
Show Answers