Teknik

The flashcards below were created by user Ozze on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad består stål av
  Av järn och kol
 2. Vad händer om kolhalten är mer än 2% med stål?
  Det kallas då för gjutjärn
 3. Hur många procent kol innehåller gjutetjärn?
  Mellan 2-5% kol
 4. Vad består legart stål respektive olegeat stål av?
  Legerat stål är när stålet är legerat med järn, kol och ytterligare legeringsämnen

  Olegerat stål består av järn och stål
 5. Vilken annan sak är avgörande för vilket stål det blir?
  Tempraturen när stålet bildas
 6. Vad gör man för att öka hårdheten hos stål?
  Man använder olika härdningsmetoder
 7. Hur gör man för att öka segheten hos stål?
  Man använder normalinsering och mjukglödning
 8. Hur återger man stålet ursprunliga egenskaper?
  Genom rekristalliationsglödning och avspänngingsglödning
 9. Vad gör man när man härda stålet?
  • Man värmer upp till ca 750-950 grader
  • sedan avklyser man det snabbt i olja eller vatten
  • Då hinner inte ceramiten bildas utan man får martensit
  • Det ger ett hård och sprött stål som är hårdast vid ytan eftersom det bildas mest martensit där
 10. Vad gör man med Sätthärdning
  och hur gör man processen?
  Man andvänder sätthärdning om man vill höja ytans hårdhet

  Man belägger ytan med kolpulver eller förgasat stål, sedan härdar man stålet och anlöper det
 11. Vad innebär normalisering?
  Det innebär att man ökar segheten hos stålet
 12. Mjukglödning?
  Man värmer upp stålet till ca 700 C i några timmar och låter sedan stålet att svalna i luf
 13. Hur framställler man järn?
  Genom järnmalm varav den vanligaste är järnoxiderna hematit och magntit
 14. Hur gjuter man stål?
  I kokillar som ger ett tätat stål
 15. Hur gjöt man innan stål?
  I olika formar
 16. Varför var det dåligt att gjuta stål i formar?
  För att det kunde göra så att stålet blev otätat d.v.s. fyllt med gasblåsor
 17. Vilken är den näst mest använda metallen?
  Aluminium
 18. Vad brukar man använda Aluminium till?
  Fordon, mekaniska industrin högspänningsledningar
 19. Hur tillverkar man Aluminium?
  Ur Bauxit genom elektronlys
 20. Vad är Bauxit?
  En bergart som innehåller mängder av alminiumoxid
 21. Vad är ärg ?
  Det är det gröna skyddande korrosioskikt
 22. Vad brukar man använda koppar till ?
  Taklägning
 23. Koppar är lätt att kallberbeta till tunna band men är svår att ?
  Svår att gjuta och bearbeta med skärande verktyg som svarv och fräs
 24. Vad händer om man blandar koppar med 40% Zink?
  Man får mässing
 25. Vad är mässing lätt att göra?
  Lätt att gjuta och bearbeta med skärverktyg
 26. Vad består brons av?
  Det består av kopparlegering med blanding av tenn,bly eller aluminium
 27. En titanyta är överdragen med....?
  med ett mycket motståndskraftigt självreparreande skikt av titanoxid
 28. Vad brukar man använda titan till?
  Till benprotester och till ställen där andra metaller inte skulle klara av förhållandet där de skulle utsättas för korrosion
 29. Hur tillverkar man hårdmetaller?
  Genom sinting av metallkarbider
 30. Vad har hårdmetaller?
  Mycket hög hårdhet, slitstyrka, tyckhållsfastighet och god härdinghet mot korrosion
 31. Vad bildar kedjemolekyler?
  Tusentals sekundära bindingar genom kontaktpunkterna mellan grannar i de olika kedjorna, den kan förstärkas genom att främmande atomer byter plats med kolatomer
 32. Vilka tre typer av plast finns det?
  Gummi, härdplast och termoplast
 33. Naturgummi har en mycket god förmåga att motstå ?
  Nötning och hög elastictet
 34. Vad är nackdelar med naturgummi?
  dåliga väder och oljebeständigheter
 35. Var finns kermar?
  I tegelstenar och andra produkt som är tillverkad av bränd lera
 36. Hur tillverkas konstruktionskeramer?
  Genom att ett pulver av ett eller flera ämnen utsätts för ett högt tryck vid en tempratur på minst 500 grader
 37. Vad är kompositer?
  Kompositer är sammansatta av ett material som utgör grundmassan och förstärkningar som fungerar som armering av materialet
 38. Vad utgör grundmassan?
  av en plast, en metall eller en kerem
 39. Vad kan ameringen bestå av?
  delar som är finfördelade i grundmassan eller fiber som går genom hela materialet
 40. Vilka två typer finns det av kompositer?
  Plastkompositer och metallkompsiter
 41. Vad används plastkompositer till?
  bensintankar, hytter till lastbilar mindre båtar
 42. Vilka två typer av materaialprovning finns det?
  Den förstörande provningen och den oförstörande provningen
 43. Vilka typer av förstörande provningar finns det?
  • Dragprovning
  • Hårdhetsprovning
  • Rockellmetoden
  • Vickersmetoden
  • Slagprovning
  • Utmattningsprovning
 44. Vad gör man med dragprovning?
  Man skär ut en stav utav materialt som ska testas sedan fäster man det i maskinen som drar med ökad dragkraft i staven till den brister
 45. Vad gör man med hårdprovning?
  En kula av härdat stål eller hårdmetall trycks på materialet som ska provas sen mäter man intrycket på materialet
 46. När gör men utmattningsprovning?
  Vid haveriutredningar och på nya konstucktionsmaterialer
 47. Vad gör man med slagprovning?
  Man fäster en provstav sedan mäter man slagarbete som krävs för att brista staven
 48. Vilka typer av oförstörande prövningar finns det och hur använder man de?
  • Radigrafisk prövning = föremålet röntgas
  • Ultraljudsprövning = man skickar in ljudvågor in i föremålet sedan avslöjar ekot om det finns några fel på det
  • Magnetpulverprövning = Man sänder en stark ström mot föremålet
  • Prövning med peneterande vätska = Man läger föremålet i en start färgande vätska som tränger sig in i sprickor och framhävs när det spolas ren och överskölj med ett vitt pulver
 49. Hur påverkar härdningen på stålet?
  Härdning ökar hårdheten på stålet och blir samtidigt sprött
 50. Vad gör normalisering?
  Gör att stålet seghets ökar
 51. Vad gör Anlöpning?
  Gör att stålet blir mindre sprött
 52. Vad består järnmalm av?
  Hematit och magnetit
 53. Vad brukas produkten av det malm som krossas kallas för?
  Sling
 54. Vad är Järnsvamp?
  När man reduscerar järnmalmen med vätgas
 55. Vad är fördelar och nackdelar med Titan
  • Fördelar
  • Goda korrosionsegenskaper
  • Bra hållfasthet

  • Nackdel
  • Hård och svår att bearbeta
 56. Vad är en polymer?
  Är en jättemolekyl som består av av väldigt många enheter
 57. vad består Keramer av?
  Består av oorganiska icke-metalliska hårda material som tål höga tempraturer
 58. Hur formas keramer?
  När det är vattenhalttigt och upphettas strax under smältpunkten
 59. Vad är fördelar med Keramer?
  De är hårda, slitstarka, spröda, tål höga tempraturer och isloerar bra
 60. Ge exempel på keramer
  • Tegel
  • Keamik
  • Betong
  • Porslin
 61. Vad består moderna keramer av?
  • Består av oxider, karbider eller nitride
  • Har samma egenskaper som vanliga keramer
 62. Vem är boven när stål rostar?
  Luftens fuktighet
 63. Vad krävs det för att korrosion ska uppstår?
  En vätska - en elektrolyt
 64. Vilken metall av järn och koppar har lättast för att bilda joner?
  Järnet
 65. Vad händer om man stoppar ner en koppar bit och en järn bit i en elektronlyst
  Det oädla järnet kommer att lösas upp
 66. Vad är galavaniskt element?
  Den process när en metall löses upp i en elektronlyst
 67. Hur kan man skydda metellen för att utsätts för korrosion?
  Genom att måla stålet
 68. Vilka sprutmetoder finns det?
  Plsama, ljusbågs och flammingsprutning
 69. Vilken annan korrosionskydd finns det än att måla?
  Galvanisering
 70. Hur använder man Galvanisering ?
  Genom att belägga stålytan med den oädla metallen zink
 71. Vad får man när man använder Galvasering?
  Ett dubbelskydd
 72. Hur fungerar galverserning mot korrosion?
  Om metallbiten utsätts för korrosion och zinkskitet skadas så kommer zinken offras för att reparera skitet
 73. Vilka två metoder kan man använda för att göra Galvasering?
  Droppa föremålet i flyttande zink eller använda elektrolystisk galvanisering
 74. Vad skiljer termoplast från gummi och härdplast?
  Att man inte kan smälta om gummi och härdplast
 75. Hur får man segare keramer?
  Man blandar keramer med fiber
 76. Vad är seghärdning?
  Vanlig härdning i följd av anlöpning
Author:
Ozze
ID:
132034
Card Set:
Teknik
Updated:
2012-02-05 20:18:54
Tags:
Teknik
Folders:

Description:
Matriallära
Show Answers: