Verben mit Präpositionen + AKK o DAT

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. sich erinnern an
  acordarse de
 2. denken an
  pensar en
 3. sich gewöhnen an
  acostumbrarse a
 4. glauben an
  creer en
 5. schicken an
  enviar a
 6. schreiben an
  escribir algo / a alguien
 7. etwas ändern an
  cambiar algo a
 8. arbeiten an
  trabajar en
 9. leiden an
  padecer de
 10. sterben an
  morir de
 11. teinehmen an
  asistir a
 12. zweifeln an
  dudar de
 13. geraten in
  llegar a / ir a parar a
 14. übersetzen in
  traducir a
 15. sich verlieben in
  enamorarse de
 16. sich verwandeln in
  transformarse en
 17. bestehen in
  consistir en
 18. arbeiten als
  trabajar como
 19. gelten als
  ser considerado como / valer como
 20. ansehen als
  considerar como
 21. bezeichnen als
  designar / denominar como

Card Set Information

Author:
Anonymous
ID:
133004
Filename:
Verben mit Präpositionen + AKK o DAT
Updated:
2012-02-05 18:49:01
Tags:
Verben mit Präpositionen AKK DAT
Folders:

Description:
Verben mit Präpositionen + AKK o DAT
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview