2 BR.txt

The flashcards below were created by user gunesomer on FreezingBlue Flashcards.

 1. ik hou
  [what's houden for first person singular]
 2. jullie vinden soaps op de TV saai
  you (plural) find the soap operas on tv boring
 3. no -e is added when you say een for a het word
  gramar rule for het words and een
 4. een interresant boek
  an interesting book
 5. een houten tafel
  wood table
 6. welk boek
  which book
 7. welke film
  which film
 8. with superlatives always use het
  what article do you use for superlatives
 9. het mooist
  the most beautiful
 10. het vreemdst
  strangest
 11. het meest
  the most
 12. het minst
  the least
 13. ik zwem graag
  I like to swim
 14. ik drink graag koffie
  I like to drink coffee
 15. eenvoudig
  simply [e..]
 16. de bevestiging
  confirmation
 17. druk op/in
  to click on
 18. zegel
  token
 19. invoeren
  to type in, to add
 20. behoorlijk
  quite [b..]
 21. hoe langer je in de zon sit, hoe bruiner je woordt
  the more you sit in the sun, the browner you get
 22. hoe meer ik op de computer werk, hoe leuker ik het vind
  the more I work on the computer, the more I enjoy it
 23. de waarheid
  the thruth
 24. overdreven
  to exaggerate
 25. bijna
  almost
 26. de oorlog
  war
 27. met name
  especially, particularly [m..]
 28. verscheidene / verschillende
  various [v..]
 29. ontvangen
  to receive [o..]
 30. de zender
  channel
 31. daarnaast
  also, in addition
 32. bepaalde
  certain [b..]
 33. de omgeving
  environment
 34. beslissingen nemen
  to take decisions
 35. de maatregel
  measure
 36. ..daar bedoel ik mee..
  .. with that I mean..
 37. waarvan
  of which
 38. bovendien
  besides
 39. we moeten bepalen/beslissen/bedenken wat we willen. Er zijn verschillende mogelijkheiden.
  we must determine/decide/think about what we want. There are various possibilities.
 40. achtergrond
  background
 41. invloed hebben
  to have influence
 42. blijkbaar
  apparently
Author:
gunesomer
ID:
133808
Card Set:
2 BR.txt
Updated:
2012-02-08 23:00:44
Tags:
dutch
Folders:

Description:
dutch
Show Answers: