5 EO.txt

The flashcards below were created by user gunesomer on FreezingBlue Flashcards.

 1. beloven
  to promise.
 2. u hoeft niet lang te wachten.
  you don't have to wait for long.
 3. wij vergeten boodscheppen te doen.
  we are forgetting to do shopping.
 4. hij staat te wachten.
  he is waiting.
 5. ik durf niet te kijken.
  I dare not look.
 6. ik weiger dat te geloven.
  I refuse to believe.
 7. vergeet niet je wisselgeld mee te nemen.
  don't forget to take small change with you.
 8. ik ga naar de supermarkt om boodschappen te doen.
  I am going to the supermarket to do shopping.
 9. zoveel werk om alles klaar te maken.
  it's a lot of work to get everything ready.
 10. ik heb zin om naar huis te gaan.
  I feel like going home.
 11. hebben jullie zin om zaterdag te komen.
  do you feel like coming on saturday?
 12. ik heb zin in koffie.
  I feel like a coffee.
 13. iets lekkers
  something tasty
 14. niets moois
  nothing nice
 15. grammar: de->hem,het->het,plural->ze; but het is used only for objects, not people.
  grammar rule
 16. hebt bereikt
  have achieved
 17. aangeven
  to indicate
 18. de vaardigheid
  skill
 19. onderhandelen
  to negotiate
 20. kun je effectief communiceren? ik kan dat heel erg goed OR ik ben daar erg goed in.
  can you communicate effectively? I can do that really well OR I am good at it.
 21. ik vraag me af of ik naar die cursus zal gaan
  I wonder if I should go to the course.
 22. weet je of hij effectief kan communiceren?
  do you know if he can communicate effectively?
 23. aanpakken
  to tackle
 24. de baas
  boss
 25. het nadeel
  disadvantage
 26. het lijkt een logische stap dat ik op zijn baan solliciteer.
  it feels like a logical step that I apply for his job.
 27. je staat voor een aantal moeilijke beslissingen.
  you are facing a number of difficult decisions.
 28. Eerst moet je jezelf een aantal vragen stellen.
  first you must answer yourself a number of questions.
 29. je zegt niet of de baan je wel aantrekt.
  you are not saying if the job is appealing you.
 30. misschien kun je nu extra taken aannemen.
  perhaps you can take some extra tasks now.
 31. opstappen
  to leave a job
 32. er (nog niet) aan toe zijn om
  (not yet) being ready to/for
 33. je aantrekken
  to appeal to you
 34. aangeven
  to indicate
 35. gebeuren
  to happen
 36. beslist niet
  certainly not (b..)
 37. uiteindelijk
  in the end / after all (u..)
 38. aantrekkelijk
  appealing
 39. uitstellen
  to delay (u..)
 40. alvast
  already (a..)
 41. tevens
  at the same time (t..)
 42. inleveren
  to give up on
 43. vlot(te)
  easy (v...)
 44. de voldoening
  satisfaction
 45. besluiten
  to decide (b..)
Author
ID
133811
Card Set
5 EO.txt
Description
dutch
Updated
Show Answers