6 FN.txt

The flashcards below were created by user gunesomer on FreezingBlue Flashcards.

 1. opbellen
  to ring up
 2. binnenkomen
  to enter
 3. afwassen
  to wash up
 4. weggaan
  to go away
 5. uitnodigen
  to invite
 6. afspreken
  to arrange
 7. klaarmaken
  to prepare
 8. ik heb geprobeerd om je op te bellen.
  I tried to ring you up.
 9. je hoeft het niet op te eten
  you don't have to eat it up.
 10. ik heb mijn jas opgehangen
  I hung up my jacket.
 11. we zijn gisteren weggegaan.
  We went away yesterday.
 12. aansteken
  to light
 13. heeft u wat informatie over de uitgangsmogelijkheden in de stad?
  do you have some information about -stuff to do going out- in the city?
 14. vooral
  especially (v.)
 15. er is net een grote tentoonstelling in het museum geweest, maar dies is nu afgelopen.
  there was a really big exhibition in the museum, but it is over now.
 16. hoe lang wilt u blijven.
  how long will you stay?
 17. de grachten
  canals
 18. Amsterdam is heel erg mooi
  Amsterdam is very beautiful
 19. we hebben genoten.
  we enjoyed ourselves.
 20. ik ben vooral geinteresseerd in voetbal.
  I am especially interested in football.
 21. zeer ervaren
  very experienced
 22. Voordat we de kinderen op deze school toelaten, vragen we altijd naar hun motivatie.
  Before admitting children to this school, we always ask for their motivation.
 23. Veel kinderen komen hier omdat ze later een internationaal beroep willen hebben.
  A lot of kids come here, because they want to have an international profession later.
 24. Het is een voordeel als je goed Engels spreekt.
  It's an advantage if you speak good English.
 25. de ervaring
  experience
 26. het vak
  subject, discipline
 27. praktisch nut
  practical benefit
 28. het voordeel
  advantage
 29. voordat
  before that (v..)
 30. nadat
  after that (n..)
 31. zodra
  as soon as
 32. toen
  when (in the past)
 33. ondanks
  despite
 34. omdat
  because (o..)
 35. doordat
  because (d..)
 36. zodat
  so that
 37. tenzij
  unless
 38. alsof
  as if
 39. zoals
  such as
 40. net zo ... als
  just as
 41. thuisblijven
  to stay at home
 42. zich zorgen maken over
  to worry about
 43. drugs gebruiken
  to take drugs
 44. de verjaardag
  birthday
 45. zwanger raken
  to get pregnant
 46. de loopbaan
  career
 47. de begeleider
  counsellor, adviser
 48. tot nu toe
  up until now
Author:
gunesomer
ID:
133812
Card Set:
6 FN.txt
Updated:
2012-02-08 23:02:33
Tags:
dutch
Folders:

Description:
dutch
Show Answers: