7 GM.txt

The flashcards below were created by user gunesomer on FreezingBlue Flashcards.

 1. hij is vroeg naar huis gegaan.
  he went home early.
 2. besteld.
  to order (past perfect)
 3. herhaald.
  to repeat(past perfect)
 4. ontmoet
  to meet (past perfect)
 5. verteld
  to tell (past perfect)
 6. erkend
  to recognize (past perfect)
 7. geloofd
  to believe (past perfect)
 8. gekocht
  to buy (past perfect)
 9. gebracht
  to bring (past perfect)
 10. begonnen
  to begin(past perfect)
 11. gedaan
  to do (past perfect)
 12. gebleven
  to remain (past perfect)
 13. geweest
  to be (past perfect)
 14. gestopt
  to stop (past perfect)
 15. vertrokken
  to leave, to depart (past perfect)
 16. verhuisd
  to move out (past perfect)
 17. gevallen
  to fall (past perfect)
 18. geworden
  to become (past perfect)
 19. getrouwd
  to marry (past perfect)
 20. gescheiden
  to divorce (past perfect)
 21. gestorven
  to die (past perfect)
 22. grammar: some verbs have both hebben and zijn in past perfect tense. If direction is implied use zijn. E.g. rijden, wandelen, lopen, vliegen
  grammar: heben, zijn
 23. de zaak waarover we hebben gepraat
  that matter we talked about
 24. het project waaraan we hebben gewerkt
  the project on which we worked (grammatically correct)
 25. de zaak waar we aan hebben gewerkt
  the project on which we worked (spoken language)
 26. dat boek waar we gisteren zo lang over hebben gepraat
  the book we talked about for such a long time yesterday (spoken language)
 27. heb je met the computer gewerkt? Ja ik heb ermee gewerkt
  did you work with the computer? Yes, I worked with it.
 28. heb je van dit sausje geproefd? Ja ik heb ervan geproefd.
  have you tasted this sauce? Yes, I tasted it.
 29. ik werk er hard aan.
  I am working hard on it.
 30. ik heb er veel over gehoord.
  I heard a lot about it.
 31. ik ben er tevreden mee.
  I am satisfied with it.
 32. ga je morgen met de computer werken? ja, ik ga er morgen mee werken.
  will you work with the computer tomorrow. Yes I will work with it tomorrow.
 33. ga je met de computer werken? Nee, ik ga er niet mee werken.
  will you work with the computer? No, I won't work with it.
 34. de spoken
  ghosts
 35. een hekel hebben aan
  to dislike
 36. vertrouwen op
  to trust in
 37. het uiterlijk
  appearance
 38. tegenwoordig
  these days
 39. althans
  at least
 40. om eerlijk te zeggen
  to be honest
 41. gauw
  quickly
 42. vergeleken met
  compared to/with
 43. Ik sla
  I hit
 44. Hij slaat
  He hits
 45. Zodra ik klaar ben, kom ik even langs
  As soon as I am ready, I will come
 46. Hoewel he jong is, is Hij erg rijk
  Although he is young , he is rich.
 47. qua
  as far as ... goes; in terms of.
 48. reageren op
  to react to
 49. de uitdaging
  challenge
 50. de bedreiging
  threat
Author:
gunesomer
ID:
133813
Card Set:
7 GM.txt
Updated:
2012-02-08 23:03:12
Tags:
dutch
Folders:

Description:
dutch
Show Answers: