E.txt

The flashcards below were created by user gunesomer on FreezingBlue Flashcards.

 1. beloven
  to promise.
 2. u hoeft niet lang te wachten.
  you don't have to wait for long.
 3. wij vergeten boodscheppen te doen.
  we are forgetting to do shopping.
 4. hij staat te wachten.
  he is waiting.
 5. ik durf niet te kijken.
  I dare not look.
 6. ik weiger dat te geloven.
  I refuse to believe.
 7. vergeet niet je wisselgeld mee te nemen.
  don't forget to take small change with you.
 8. ik ga naar de supermarkt om boodschappen te doen.
  I am going to the supermarket to do shopping.
 9. zoveel werk om alles klaar te maken.
  it's a lot of work to get everything ready.
 10. ik heb zin om naar huis te gaan.
  I feel like going home.
 11. hebben jullie zin om zaterdag te komen.
  do you feel like coming on saturday?
 12. ik heb zin in koffie.
  I feel like a coffee.
 13. iets lekkers
  something tasty
 14. niets moois
  nothing nice
 15. grammar: de->hem,het->het,plural->ze; but het is used only for objects, not people.
  grammar rule
Author
ID
133820
Card Set
E.txt
Description
dutch
Updated
Show Answers