N.txt

The flashcards below were created by user gunesomer on FreezingBlue Flashcards.

 1. zeer ervaren
  very experienced
 2. Voordat we de kinderen op deze school toelaten, vragen we altijd naar hun motivatie.
  Before admitting children to this school, we always ask for their motivation.
 3. Veel kinderen komen hier omdat ze later een internationaal beroep willen hebben.
  A lot of kids come here, because they want to have an international profession later.
 4. Het is een voordeel als je goed Engels spreekt.
  It's an advantage if you speak good English.
 5. de ervaring
  experience
 6. het vak
  subject, discipline
 7. praktisch nut
  practical benefit
 8. het voordeel
  advantage
 9. voordat
  before that (v..)
 10. nadat
  after that (n..)
 11. zodra
  as soon as
 12. toen
  when (in the past)
 13. ondanks
  despite
 14. omdat
  because (o..)
 15. doordat
  because (d..)
 16. zodat
  so that
 17. tenzij
  unless
 18. alsof
  as if
 19. zoals
  such as
 20. net zo ... als
  just as
 21. thuisblijven
  to stay at home
 22. zich zorgen maken over
  to worry about
 23. drugs gebruiken
  to take drugs
 24. de verjaardag
  birthday
 25. zwanger raken
  to get pregnant
 26. de loopbaan
  career
 27. de begeleider
  counsellor, adviser
 28. tot nu toe
  up until now
Author
ID
133829
Card Set
N.txt
Description
dutch
Updated
Show Answers