O.txt

The flashcards below were created by user gunesomer on FreezingBlue Flashcards.

 1. hebt bereikt
  have achieved
 2. aangeven
  to indicate
 3. de vaardigheid
  skill
 4. onderhandelen
  to negotiate
 5. kun je effectief communiceren? ik kan dat heel erg goed OR ik ben daar erg goed in.
  can you communicate effectively? I can do that really well OR I am good at it.
 6. ik vraag me af of ik naar die cursus zal gaan
  I wonder if I should go to the course.
 7. weet je of hij effectief kan communiceren?
  do you know if he can communicate effectively?
 8. aanpakken
  to tackle
 9. de baas
  boss
 10. het nadeel
  disadvantage
 11. het lijkt een logische stap dat ik op zijn baan solliciteer.
  it feels like a logical step that I apply for his job.
 12. je staat voor een aantal moeilijke beslissingen.
  you are facing a number of difficult decisions.
 13. Eerst moet je jezelf een aantal vragen stellen.
  first you must answer yourself a number of questions.
 14. je zegt niet of de baan je wel aantrekt.
  you are not saying if the job is appealing you.
 15. misschien kun je nu extra taken aannemen.
  perhaps you can take some extra tasks now.
 16. opstappen
  to leave a job
 17. er (nog niet) aan toe zijn om
  (not yet) being ready to/for
 18. je aantrekken
  to appeal to you
 19. aangeven
  to indicate
 20. gebeuren
  to happen
 21. beslist niet
  certainly not (b..)
 22. uiteindelijk
  in the end / after all (u..)
 23. aantrekkelijk
  appealing
 24. uitstellen
  to delay (u..)
 25. alvast
  already (a..)
 26. tevens
  at the same time (t..)
 27. inleveren
  to give up on
 28. vlot(te)
  easy (v...)
 29. de voldoening
  satisfaction
 30. besluiten
  to decide (b..)
Author
ID
133830
Card Set
O.txt
Description
dutch
Updated
Show Answers