Omvårdnadsmetoder

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user kajan13 on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. Vad mäter POX?
  De röda blodkropparnas syremättnad.
 2. Var tas blodgaser och vad mäter de?
  I artärblod, vanligtvis arteria radialis. Mäter blodets partialtryck av syrgas, koldioxid och bikarbonat samt PH.
 3. Vad är normalt PH för kroppen?
  7,35-7,45
 4. Vad händer om PH sjunker i kropper (surnar)?
  Det skapas en acidos.
 5. Vad händer om PH ökar i kroppen(basiskt)?
  Det uppträder en alkalos.

Card Set Information

Author:
kajan13
ID:
134056
Filename:
Omvårdnadsmetoder
Updated:
2012-02-09 18:58:37
Tags:
Omvårdnadsmetoder
Folders:

Description:
Omvårdnadsmetoder
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview