Omvårdnadsmetoder

The flashcards below were created by user kajan13 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad mäter POX?
  De röda blodkropparnas syremättnad.
 2. Var tas blodgaser och vad mäter de?
  I artärblod, vanligtvis arteria radialis. Mäter blodets partialtryck av syrgas, koldioxid och bikarbonat samt PH.
 3. Vad är normalt PH för kroppen?
  7,35-7,45
 4. Vad händer om PH sjunker i kropper (surnar)?
  Det skapas en acidos.
 5. Vad händer om PH ökar i kroppen(basiskt)?
  Det uppträder en alkalos.
Author:
kajan13
ID:
134056
Card Set:
Omvårdnadsmetoder
Updated:
2012-02-09 18:58:37
Tags:
Omvårdnadsmetoder
Folders:

Description:
Omvårdnadsmetoder
Show Answers: