What I Learned 3

Card Set Information

Author:
dandmcd
ID:
135303
Filename:
What I Learned 3
Updated:
2012-02-14 18:37:24
Tags:
mandarin
Folders:

Description:
mandarin
Show Answers:

 1. wo3 xiang3 yao4
  我想要 i would like
 2. zhang1 ming2 xin4 pian4
  张明信片 postcards
 3. bei1 cha4
  杯茶 cup of tea
 4. liang3
  两 both / two (when asked How many? (Duoshao1)
 5. hong2
  red 红
 6. cheng2
  orange 橙
 7. huang2
  yellow 黄
 8. hua1
  multi-colored 花
 9. hei1
  black 黑
 10. hui1
  gray 灰
 11. se4
  color 色
 12. zi3
  purple 紫
 13. nin4 duo1 da4 liao3
  How old are you? 您多大了
 14. wo3...sui4
  I am... years old 我。。。岁
 15. I am... years old 我。。。岁
  Can you repeat that? 你能再说一遍吗
 16. wo3 nian2 ji4 xiao3
  I am young 我年纪小
 17. ni3 shi4 nv3 ren2
  You are a woman 你是女人
 18. ni3 shi4 nv3 hai2
  You are a girl 你是女孩
 19. wo3 ai3
  I am short 我矮
 20. wo3 shi4 nv3 ren2
  I am a woman 我是女人
 21. wo3 shi4 nv3 hai2
  I am a girl 我是女孩