Tagalog

The flashcards below were created by user AdanAntonio on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hayop ka!
  You're an animal
 2. Animal ka!
  You're a beast
 3. Anong klaseng hayop ito?
  What kind of animal is this?
 4. Marami bang hayop doon?
  Are there a lot of animals out there?
 5. Takot ako sa aso
  I'm scared of dogs
 6. Ang ingay ng mga pato
  The ducks are noisy
 7. Ang baho ng kabayo
  The horse smells bad
 8. Ang kabayo ang humihila ng kalesa
  It's the horse that's pulling the calesa
 9. Malaki ang bunganga ng buwaya
  The crocodile's mouth (maw) is big
 10. Gusto kong mag-alaga ng aso
  I want to take care of a dog/I want to have a dog as a pet
 11. Mahilig akong mag-alaga ng hayop
  I enjoy taking care of animals/I enjoy having pets
Author:
AdanAntonio
ID:
138349
Card Set:
Tagalog
Updated:
2012-02-28 14:03:44
Tags:
Talking about animals
Folders:

Description:
Tagalog phrases talking about animals
Show Answers: