Lunga

The flashcards below were created by user malin_ostholm on FreezingBlue Flashcards.

 1. Krävs för reversibel obstruktion på spirometrin?
  • FEV1 ökar med minst 12 % och samtidigt mer än 200 ml
  • (efter 2 doser kortverkande β2-agonist)
 2. När påvisar spirometri obstruktion?
  Obstruktion föreligger om FEV % (FEV1/VC) < 70 % eller om FEV1 < 80 %
 3. Vad är bronkiektasi?
  Luftrören utvidgas på grund av att bronkväggen har blivit förstörd. Slemhosta är vanligt, ibland blodtillblandat. Infektionskänslighetmedföljer; återkommande luftrörs- och lunginflammationer.
 4. Behandling av bronkiektasi?
  • Antibiotika vb och träning på slem-mobilisering
  • (Ibland långvarig 2ggr/v-antibiotikum: Azithromycin)
 5. Varför undersöks ibland IgG subklasser hos pat med frekventa infektioner?
  Undersökning av gamma-nivåerna kan avslöja immunobrist
 6. Tre lungsjukdomar som ger upphov till ronki?
  KOL, astma och bronkiektasier
 7. Vad indikerar "hängmatteform" på en flöde-volym-kurva?
  Obstruktivitet
 8. Pickwick syndrom
  Person som pga övervikt blir hypoventilerade och drabbas av sömnapné
 9. Cheyne Stroke andning?
  Växlar gradvis mellan sänkt och höjd tidalvolym. Kan bero på hjärnskada, morfinbehandling, sömnapné eller "dödsandning"
 10. Nattlig behandling för pat med sömnapne?
  CPAP (continous positive airway pressure)

  (Alternativt: APAP, autoreglerande. BiPAP, varierande tryck ut och in)
 11. Patologiskt antal sömnapneér?
  > 5st/h (enhet: AHI = apné-hypopnéindex)
 12. När under sömnen äger flest apnéer rum?
  REM-sömn (minst muskeltonus)
 13. Vilken sjukdom misstänkt eller underhållskontrolleras mha NO-mätare?
  Astma (höga värden tyder på inflammation)
 14. Vem vill du alltid lungröntga?
  Äldre rökare med persisterande luftvägsbesvär
 15. Paketår?
  • Paket/dag x år
  • (20 cigg/pkt)
Author:
malin_ostholm
ID:
138448
Card Set:
Lunga
Updated:
2012-02-29 20:45:01
Tags:
Spirometri och case
Folders:

Description:
Värden och tolkning
Show Answers: