up_u1_6_9.txt

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. rank
  ustawić w kolejności; to put in a particular class acording to importance, value etc
 2. intrusive
  irytujący, denerwujący; disturbing
 3. versatile
  wielofunkcyjny; having different uses
 4. customised paper
  papeteria wykonana na indywidualne zamówienie; paper made according to one's wishes
 5. stranded
  nie mogący się skądś wycofać, zdany na własne siły; helpless, unable to leave a place
 6. elaborate
  skomplikowany, wyrafinowany ; complicated and carefully planned
 7. grope
  szukać po omacku; to search with difficulty
 8. assault
  atak; an attack
 9. tedious
  uciążliwy, nużący; boring
 10. quaint
  staroścwiecki, osobliwy, urokliwy; attractively unusual and old
 11. merchant vessel
  statek handlowy; a ship used in trade
 12. bear the flag
  być pod banderą; to display a flag on a ship
 13. distress call
  wezwanie pomocy; a signal for help
 14. adrift
  dryfujący, znoszony przez prąd; not tied to anything, floating
 15. launch
  spuścic na wodę; to set into water
 16. enduring
  ciągły, długotrwały; continuing for a long time
 17. legacy
  pozostałość, spuścizna; sth that exist now because sth else happened in the past
 18. commonplace
  powszechny, pospolity; ordinary, usual
 19. relay
  przekazać (wiadomość); to recieve a message and pass it on
 20. prudence
  rozwaga, roztropność; good judgement
 21. distorted
  zniekształcony; unnatural in apperance or sound
 22. infantry
  piechota; soldiers who fight on foot
 23. come out on top
  być górą, na pierwszym miejscu; to be more successful than others
 24. peck
  dziobać, w przeności:stukać np. w klawisze; to strike quickly and repeatedly
 25. clatter
  brzęk; a continuous noise caused by objects hitting each other
 26. inaugurate
  inaugurować, dać początek; to introduce, start
 27. wire
  przesłać wiadomość telegraficznie, to send a telegram
 28. recede
  zniknąć, zacząć zanikać; to move away from the central position, to gradually disappear
 29. envision
  przewidzieć, wyobrazić sobie; to imagine sth as a possibility
 30. gist
  główna myśl; the general meaning
 31. question stem
  tekst pytania(bez odpowiedzi do wyboru); the main part of a question
 32. laborious
  żmudny, mozolny; needing much effort
 33. redundant
  zbędny, zbyteczny; no longer needed
 34. neglect
  zaniedbać, lekceważyć; to give no or little attention to
 35. strenuous
  wyczerpujący, forsowny; taking great effort
Author
ID
142259
Card Set
up_u1_6_9.txt
Description
words from upstream proficiency unit 1 pages 6 to 9
Updated
Show Answers