Irish Vocab 16

The flashcards below were created by user Taelin on FreezingBlue Flashcards.

 1. aiféal (off-ale)
  regret
 2. aimhreas (aw-ris)
  doubt; suspicion
 3. clú (clew)
  fame
 4. fearg (fare-ug)
  anger
 5. fónn (f'ow'n)
  desire
 6. gáire (garr-uh)
  laughter
 7. náire (naw'r)
  shame
 8. fíon (f'un)
  wine
 9. dochar (dow-cur)
  harm
 10. réidh (ray'g)
  ready, finished
 11. lách (law'ch)
  pleasant
 12. imní (im-nee)
  worry
 13. fás (faw's)
  grow
 14. fáinne (faw'nuh)
  ring
 15. riomhaire (reev-uh-ruh)
  computer
 16. ríomhphost (reev-fow'st)
  e-mail
 17. an tídirlion (un itir-leen)
  The internet
 18. suíomh idirlion (see'v itir-leen)
  website
 19. nasc (na'sk)
  Link
 20. seol ríomhphost cugham (shool reev-fow'st coo'm)
  Send an e-mail to me
 21. sheol me ríomhphost cuige inné
  I sent an e-mail to you yesterday
 22. fuair mé ríomphost uait
  I got an e-mail from you
 23. an-lá (on law)
  a great day
 24. caora (kway'r uh)
  sheep
 25. cosán (cuss-on)
  sidewalk
 26. dearmad (der-muh'd)
  mistake, error
 27. bó (bo)
  cow
 28. ba (b'ah)
  cows (pl)
 29. lampa (lamp-uh)
  lamp
 30. scheachteanna (sh'caw'kt-uh- nuh)
  bushes
 31. clíath (clee- uh)
  fence
 32. éan (ay'n)
  bird
 33. brista (brish- tuh)
  pants
 34. cloch (claw- ch)
  stone
 35. corca (cor'kuh)
  purple
 36. blaith (blaw)
  Flower
 37. blaitheanna (blaw- hun'uh)
  flowers
 38. roth (ru'h)
  wheel
 39. rotheanna (ru-hun'uh)
  wheels
 40. crann (krow'n)
  tree
 41. craínn (k'reen)
  trees
 42. néal (nay'l)
  cloud
 43. néalta (nay'l-tuh)
  clouds
Author
ID
142941
Card Set
Irish Vocab 16
Description
Irish Vocab 16
Updated
Show Answers